language arrow_drop_down
DK NO EN
Nyhet: 2023-05-04

Tillägg till valberedningens förslag

Valberedningen för Prevas AB (publ) publicerade sitt förslag och motiverade yttrande beträffande val av styrelse inför årsstämman 2023 i mars 2023. Som tillägg till förslaget väljer valberedningen att komplettera förslaget med att nominera Johan Strid till styrelseledamot för Prevas AB.

Valberedningen föreslår nyval av Johan Strid som styrelseledamot i Prevas AB.

Johan Strid har varit CEO på Prevas sedan 2018 och lämnar över stafettpinnen som CEO i juni 2023 till Magnus Welén. Under sin tid på Prevas har Johan framgångsrikt drivit flera förändringsarbeten och lyckats lyfta bolaget till att bli ett av de mest lönsammaste i branschen. Johan har ställt sig till förfogande för styrelsen och deltar gärna i Prevas fortsatta resa.

Innan sin roll på Prevas har Johan haft flera ledande poster på bland annat Knowit, Cybercom, Teleca och Sigma. Johan har även erfarenhet av styrelsearbete och är certifierad styrelseledamot enligt Styrelseakademiens utbildning.

Ovanstående innebär också att valberedningen föreslår att styrelsen ska bestå av 7 ledamöter för kommande år.

Mer information om årsstämman finns på www.prevas.se/arsstamma.

Västerås i maj 2023

Valberedningen för Prevas Aktiebolag