language arrow_drop_down
DK NO EN
Nyhet: 2023-04-19

Internlogistiklösning firar 20 år i trogen tjänst

Under de senaste 20 åren har GKN Automotive använt Prevas internlogistiksystem LIPS för att säkra flödet av komponenter i företagets fabrik som tillverkar växlar till fyrhjulsdrift i bilar. Under åren har systemet utvecklats kontinuerligt och i samklang med utvecklingen av GKN:s verksamhet.

- Vårt mål redan från start var att vi skulle få ett öppet och flexibelt system så att vi aldrig målar in oss i ett hörn utan kan låta utvecklingen i fabriken driva förändringar, säger Mats Strömberg, GKN, som haft rollen som delprojektledare under införandet av LIPS. Med LIPS så har vi kunnat korta ledtider samtidigt som vi har kvalitetssäkrat att rätt saker är på rätt plats vid rätt tid.

I början av 2000-talet identifierade GKN behovet av att uppdatera företagets logistiksystem, då det befintliga ansågs alltför sårbart och byggde på äldre hårdvara och operativsystem, samtidigt som en supportfunktion saknades. Efter inledande förstudie valde GKN att anlita Prevas för att införa ett nytt, skräddarsytt system – Logistik I ProduktionsSystem, LIPS.

- Vi har stor erfarenhet inom den här typen av logistiklösningar och våra medarbetare har gedigen system- och verksamhetskompetens, säger Robert Kristensson, senior mjukvaruutvecklare på Prevas och systemansvarig för LIPS. LIPS är ett flexibelt, robust och skalbart system som vi har designat och anpassat efter användarnas behov. Det känns roligt att arbeta i ett så förtroendefullt och långsiktigt partnerskap som det vi har med GKN.

Under åren som gått har GKN:s verksamhet utvecklats, och LIPS med den. Fler än 300 justeringar har utförts sedan starten 2002, både av förbättringskaraktär samt nödvändiga ändringar för att möta nya behov i verksamheten. Tillägg som kraftigt förbättrad godsmottagningskapacitet via nya banor och id-stationer, automatisk påfyllnadshantering, uppgraderingar av mjukvara och utökad materialförsörjning till montering via plockkoncept är några exempel på utveckling av den grundläggande lösningen.

- Vi har tagit höjd för behov som inte fanns när systemet implementerades, och som kanske inte ens finns idag, men som ger oss stora möjligheter att vara flexibla framöver, säger Susanne von Walden, som arbetar med systemstöd för LIPS på GKN. Våra kontakter på Prevas har stor kunskap och förståelse kring hur fabriken fungerar och att vi haft otroligt välfungerande kommunikationsvägar.

Mer om samarbetet mellan Prevas och GKN Automotive.