language arrow_drop_down
DK NO EN
Nyhet: 2023-02-21

Prevas UX- och UI-expertis hjälper Nipro
att välja nytt designkoncept

För att uppnå en djupare förståelse för deras kunders behov, valde Nipro Medical Europe att samarbeta med Prevas för genomförandet av en omfattande UX-studie av deras medicintekniska produkter.

– Det jag uppskattade speciellt under de inledande diskussionerna med Prevas var deras sätt att först identifiera vilka problem som behövde lösas, snarare än att börja försöka hitta lösningar direkt, säger Peter Drennan, projektledare på Nipro, ett japanskt företag som tillverkar medicinteknisk utrustning.

Prevas analys av användarnas behov baserades på intervjuer, enkäter och observationer med och från slutanvändare och experter från tio europeiska länder. Prevas team anordnade också en rad seminarier för att ge Nipro en bättre förståelse av användarnas beteenden, känslor och åsikter kring användningen av maskiner, samt för vad som ligger till grund för deras handlingar och som påverkar vad de tycker om Nipros produkter.

– Företag har ofta bra idéer om hur deras produkter kan förbättras, men ibland saknar de förståelse för kundens önskemål, problem och utmaningar, säger Maria Rojas, teamleader för Design and Innovation på Prevas. Det är det som har gjort samarbetet med Nipro så bra – de inser att användarperspektivet kan ge nöjdare kunder, minskade utvecklingskostnader, högre intäkter och ett starkare varumärke.

Förutom att leverera och presentera det slutliga designunderlaget har Prevas även bistått med överlämningen av uppdraget till Nipros designteam, som nu arbetar med att säkerställa att de fastställda insikterna, användarbehoven och utmaningarna speglas i Nipros färdplan för nästa generations produkter.

– Vi förväntade oss duktiga designers, vilket vi fick, men vi fick också en strategisk plan som vi nu använder för att säkerställa att vi väljer rätt lösningar inom det nya designkonceptet, säger Peter Drennan.

Mer om samarbetet mellan Prevas och Nipro.