language arrow_drop_down
DK NO EN
Nyhet: 2022-11-22

Prevas fortsätter att stärka sin marknadsposition inom IndTech

Som ett led i Prevas fortsatta satsning inom IndTech och hållbar produktion i region West ansluter nu James-Dean El-Aoud som kvalitets- och processinriktad verksamhetskonsult & projektledare.

Prevas fortsätter att stärka sin marknadsposition inom IndTech

– Prevas var ett solklart val för mig då jag har en förkärlek för både industriteknik och verksamhetsutveckling, säger James-Dean El-Aoud. Förutom kompententa kollegor och breda utvecklingsmöjligheter genomstrålas Prevas av en fantastisk företagskultur. Här får jag möjligheten att arbeta i en bransch jag brinner för och lösa komplexa problem parallellt med att jag utvecklas på vägen. Det kändes som en perfekt kombination.

James som är hemmahörande på västkusten är verksam inom regionens IndTech-erbjudande vilket handlar om att kombinera det bästa från tidigare system och lösningar med modern teknik och digitalisering. I den förändringsresan är människan och dess roll i processen central. En resa som också är nära knutet till realiseringen av den hållbara produktionen.

– Vi är verkligen mitt i en tid med spännande förändringar, fortsätter James-Dean. För att minska klimatpåverkan och nå de globala hållbarhetsmålen krävs det i många fall en stor omställning.

Inom hållbar produktion fokuserar Prevas på att utveckla och implementera teknik, metoder och arbetssätt för att hjälpa företagen att göra den omväxling som krävs. Med mångårig expertis inom industriell process- och systemutveckling lyckas Prevas förändra organisationers arbetssätt med utgångspunkt i dess kärnor, de värdeskapande systemen.

– Genom att ta ansvar för hela lösningen, inte bara tekniken, är jag numera en del av Prevas framgångsrika leveranser där vi skapar värde i flera dimensioner. Både på kort och lång sikt, säger James-Dean.

James-Dean holistiska syn på människan i den moderna produktionsprocessen grundar sig i en bred utbildning och erfarenhet inom industriell ekonomi, kvalitet och verksamhetsstyrning.

– James-Dean är verkligen ett fantastiskt komplement till vårt IndTech-team, säger Åsa Sandberg, ansvarig för Prevas satsningen inom IndTech i region West. Han brinner precis som så många andra av våra medarbetare för att på riktigt göra skillnad. Att dagligen få lösa problem, designa och implementera lösningar tillsammans med andra. Han delar vår syn att effektiviserings- och hållbarhetsarbete verkligen går hand i hand och att all digitalisering och teknikval bör utgå från reella process- och verksamhetsbehov, inte tvärt om.

I rollen som Verksamhetskonsult & Projektledare kommer James-Dean att ha en central roll i hela IndTech-erbjudandet.