language arrow_drop_down
DK NO EN
Nyhet: 2022-10-25

Digitaliseringskunskap ger den tillverkande industrin hållbar konkurrenskraft

Prevas har återigen fått förtroende att vara en av digitaliseringscoacherna inom Digiresan, ett projekt som syftar till att öka kompetensen inom digitalisering för tillverkande små och medelstora företag i västra Sverige. Totalt kommer 50 företag stöttas inom områden prioriterade för just deras utveckling.

I Digiresans första omgång, som varade under 2019-2021, medverkade totalt 144 företag. Nu har initiativets fortsättning startat, som även denna gång handlar om att öka företagens konkurrenskraft genom att nyttja digitaliseringens möjligheter. Projekten har en bred spridning och handlar om allt från digitalisering i produktion till att tillämpa artificiell intelligens och utveckling av affärsmodeller för digital omställning. Allt utifrån företagens unika behov.

- Vi stöttar initialt företagen med en nulägesanalys. Förutom att visa företagets nuläge inom digital teknik och organisationens förmåga, visar den också nästa rekommenderade steg. Analysen har också en funktion som samsynsövning och inte minst att ge inspiration till att se digital teknik som en del av sin strategi, berättar Olle Söderqvist, projektledare IUC Väst.

Olle berättar vidare att ”en stor anledning till att vår tidigare omgång av Digiresan föll så väl ut var möjligheten att koppla på externa IT-konsulter då utvecklingen inom området sker otroligt snabbt. Det är något som vi tagit med oss till Digiresan 2.0”. En av de utvalda upphandlade externa IT-experterna i båda omgångarna är Prevas som arbetat med industrinära verksamhetsutveckling sedan 1985.

- En ökad beställarkompetens och insikt i vad digitalisering faktiskt kan innebära är viktigt för de tillverkande företag som vi träffar. Slit och släng har aldrig varit en lyckad metodik när det gäller industriellt systemstöd. Befintlig utrustning och system kan behållas och förstärkas med hjälp av digitalisering. Bevara det som funkar men kombinera med nya idéer, verktyg och lösningar. Vi kallar det för IndTech, säger Åsa Sandberg, från Prevas som håller ihop företagets leveranser.

Förutom behovsdriven verksamhetsutveckling som kopplar samman tidigare decenniers robusta lösningar med modern teknik är hållbarhet och cirkulära flöden centralt i Digiresan, både i val av digitaliseringscoacher och som drivkraft i uppdragen. De företag som deltar får möjlighet att implementera mer cirkulära modeller vilket leder till hållbar lönsamhet och stärkt konkurrenskraft.

- Vi behöver skapa en hållbar värld och vi vill göra det tillsammans med våra kunder och samarbetspartners. Digiresan är ett perfekt initiativ som hands-on stöttar utveckling mot Agenda 2030 målen”, avslutar Åsa Sandberg.

För mer information, kontakta
Åsa Sandberg, Business Unit Manager, Hållbar Produktion & IndTech, Region West, Prevas AB, Mobil: +46 72 247 59 01, E-post: asa.sandberg@prevas.se

Olle Söderqvist, Projektledare IUC Väst, Mobil: +46 76 213 21 52, E-post: olle.soderqvist@iucvast.se

Om Prevas
Prevas är ett utvecklingshus där påhittigheten står i centrum. Med hög teknisk kompetens och affärsförståelse hjälper vi kunder inom vitt skilda branscher att dra större nytta av vår tids teknikutveckling. Nytta för människor, planeten och ekonomin. Prevas startade 1985 och är idag 850 medarbetare i Sverige, Danmark och Norge. Prevas är börsnoterade på NASDAQ Stockholm sedan 1998. För mer info om Prevas, besök www.prevas.se.

Om Digiresan
Digiresan finansieras av Europeiska regionala utvecklingsfonden, Västra Götalandsregionen och Region Halland. Och är ett samverkansprojekt mellan Göteborgs Tekniska College, IUC Sjuhärad, IUC Väst, IDC West Sweden och Tek Kompetens. För mer info om Digiresan, besök www.digiresan.nu eller se Digiresan The Movie på Youtube.