language arrow_drop_down
DK NO EN
Nyhet: 2022-10-20

Prevas tecknar partnerskap med IFS Ultimo för att optimera underhåll

Prevas, en välkänd leverantör av underhållssystem och asset management på den nordiska marknaden, har inlett ett samarbete med Enterprise Asset Management mjukvaruleverantören IFS Ultimo.

Bildtext:
Bakre raden: Arnt Rokstad (Prevas), Dag M. Kjensbekk (Prevas), Freddy Vos (IFS Ultimo), Tom Thoresen (Prevas) and Per Malmcrona (Prevas). Främre raden: Pernilla Ågren (Prevas), Ylva Amrén (Prevas), Manar Abd-Alhe (Prevas), Einar Alexander Andersen (Prevas) and Marcel Leeflang (IFS Ultimo).

IFS Ultimo är ledande inom EAM-mjukvara och har expanderat globalt i snabb takt under de senaste åren. Mycket tack vare ett växande nätverk av kanalpartners. Nu lägger de till en partner till i sitt nätverk och med Prevas ombord kan IFS Ultimo erbjuda ännu fler kunder attraktiva och kostnadseffektiva lösningar för proaktivt och prediktivt underhåll.

Ylva Amrén, regionchef West på Prevas, förklarar varför båda företagen tillför värde för varandra.
- Vårt partnerskap med IFS Ultimo kommer att göra skillnad för organisationer som vill effektivisera sin verksamhet med kostnadseffektiva lösningar för underhåll. Prevas stora kundbas, som täcker olika branscher, vittnar om att vi förstår våra kunder och deras behov.

Asset Management är ett uttalat satsningsområde inom Prevas. De senaste åren har Prevas dubblat sin leveranskapacitet och har numera ett 40-tal medarbetare med fokus främst på Asset Management.

- IFS Ultimos plattform är intuitiv, anpassad för alla nordiska språk, möjliggör en hög implementeringstakt och är kostnadseffektiv, fortsätter Ylva Amrén. Vi har redan två kundprojekt igång där kunderna har väntat på en lokalt representerad partner med en gedigen kompetens i kombination med en skalbar och heltäckande produkt för att säkra sina tillgångar.

Marcel Leeflang, chef för Channel Sales på IFS Ultimo, tillägger:
- Prevas är en välkänd tjänsteleverantör av underhållssystem och asset management på den nordiska marknaden. Det gör mig väldigt entusiastisk över detta samarbete. Genom detta partnerskap presenteras vi för den nordiska marknaden av en kraftfull partner som fungerar som en IFS Ultimo-lösningsleverantör och hanterar IFS Ultimo-relaterade projekt och implementeringar. Prevas medarbetare är lokalt representerade inom försäljning, projekt och efterföljande förvaltningstjänster, som vi båda vet värderas högt av våra gemensamma kunder. Genom att lägga till IFS Ultimo till Prevas portfölj erbjuder vi tillgångsintensiva kunder på den medelstora marknaden i Norden en attraktiv och kostnadseffektiv lösning för proaktivt och förutsägande underhåll.”

Förutom de gemensamma fördelarna som finns för båda bolagen, spelade IFS förvärv av Ultimo sommaren 2022 en roll. Prevas och IFS har varit i ett partnerskap sedan 2019. För Prevas är detta samarbete också en naturlig förlängning av deras nuvarande samarbete med IFS.