language arrow_drop_down
DK NO EN
Nyhet: 2022-06-03

Prevas fortsätter att stärka sin marknadsposition inom Underhåll

Som ett led i Prevas fortsatta satsning inom underhållssystem, Enterprise Asset Management (EAM), ansluter nu Malin Andersson som applikationsspecialist. 

Roland Ferngård, Regionchef Syd, Prevas AB

– Prevas kändes verkligen helt rätt för mig, säger Malin Andersson. Här får jag chansen att arbeta med det jag brinner för, teknik som gör skillnad samtidigt som jag personligen får utvecklas på vägen. Vi är verkligen mitt i en tid med spännande förändringar och omställningar. Omställning som bidrar till bättre beslutsunderlag, säkrare drift och ökad lönsamhet samtidigt som det går i linje med de globala målen. Det som lockade mig med Prevas är att vi hjälper kunderna arbeta systematisk med både förbättringsarbete och digitaliseringsresan. Teknik i all ära, men det är människan som ska vara i fokus!

Malins bana inom industriell verksamhetsutveckling började med en Master i Mechanical Engineering. Under studietiden fick hon tack vare en utbytesplats i Norge möjlighet att komplettera sina studier inom IT, industriell ekonomi och produktutveckling med kurser inom hållbara affärsmodeller och affärsanalysmetodik. En bredd som hon haft stor nytta av i sina roller som affärsanalytiker och applikationsspecialist.

– Jag trivs väldigt bra i rollen som applikationsspecialist och hos Prevas kan jag fortsätta utvecklas. Här får jag kombinera mina kunskaper inom programmering och datahantering med process- och användarfokus, fortsätter Malin.

– Malin är ett fantastiskt komplement till EAM-teamet på Prevas där fokus är digitalisering och effektiva lösningar för underhållssystem, säger Ylva Amrén regionchef Prevas West. Hon delar vår bild av insamlad data där insikter och underlag är a och o för att arbeta mer förebyggande men också för att se var utvecklingsmöjligheterna finns i processen.

I rollen som applikationsspecialist kommer Malin vara en viktig del i leveranserna till Prevas befintliga och nya kunder.