language arrow_drop_down
DK NO EN
Nyhet: 2021-03-04

Prevas ny PLUS-partner till Medeon Science Park

Medeon Science Park & Incubator är en av Malmö stads innovationsmiljöer som har etablerats för att främja tillväxten av kunskapsintensiva tillväxtföretag inom Life Science. Prevas tecknar nu ett partneravtal med Medeon, men samarbetet inleddes redan under 2020 då Prevas involverades i en förstudie för ett nytt cellodlingslabb.

- Prevas har en bred kompetens som säkert kommer at vara till nytta och glädje för oss och våra bolag, säger Ulf G Andersson, vd på Medeon. Det kändes bra redan från start med en trevlig kontakt och det intryck jag hunnit få hittills av vårt samarbete har gett en lugn och trygg känsla. Jag ser fram emot ett gott samarbete som vi tillsammans nu kan utveckla och fördjupa.

Medeon är en mötesplats inom Life Science för entreprenörer, innovatörer, forskare och näringsliv i Malmö. De partnerföretag som är kopplade till verksamheten ges tillgång till gemensamma utvecklingsmiljöer och tekniska resurser, men har även möjlighet att utveckla nya samarbeten och affärer inom forskningsparken.

Som pluspartnerföretag kommer Prevas bland annat bidra med att ta fram och genomföra behovsbaserad och skräddarsydd utbildning för Medeons startupbolag. Inom Life Science ställs höga krav på att företagens affärsstrategi ska gå hand i hand med en regulatorisk strategi. Den regulatoriska strategin ska möta krav på allt från material, utbildning, certifieringar och dokumentation till arbetsmiljöaspekter – något som innebär en utmaning för mindre eller nystartade företag med begränsade resurser.

- Vi har mångårig och bred praktisk erfarenhet och vår styrka är att vi lärt oss de regulatoriska frågorna och kraven genom att medverka aktivt i många olika utvecklingsprojekt, säger Maria Gren, ansvarig för Prevas verksamhet inom Life Science Innovation i södra Sverige. Vi har verksamhetsperspektiv och vi tror på enkelhet och närhet. Vårt arbete handlar till stor del om att ställa rätt frågor så att entreprenören blir medveten om vilka insatser som bör prioriteras för att komma vidare och samtidigt undvika misstag som kan kosta tid och pengar i ett senare skede. Vi delar gärna med oss av våra kunskaper, bolagen får inte bara tillgång till våra kunskaper inom regler och kvalitetskrav utan även andra specialistområden som finns hos oss.

Prevas och Medeons samarbete startade under 2020, då det uppstod ett behov av att se över Medeons möjligheter att bygga upp och driva ett eget cellodlingslabb i Malmö. Två konsulter från Prevas Life Science Innovation tillsammans med representanter från Medeon inledde under december en förstudie. En av konsulterna i det nu pågående projektet är Mikael Rossing, med en bakgrund som kemiingenjör och många års erfarenhet av projektledning inom laboratorieverksamhet.

- Prevas har byggt upp en struktur där flera olika kompetenser och grupper samarbetar inom varje projekt, säger Mikael Rossing. Resultaten blir bättre när projektgrupper består av personer med olika bakgrund och kompetenser, det ger fler perspektiv och gör att vi hela tiden kan ta oss an nya utmaningar. I förstudien för Medeon samarbetar jag till exempel med en kollega som är molekylärbiolog med kompetens inom kvalitetskontroll, läkemedelstillverkning och storskalig cellodling. Nyttan med en förstudie är ju att man tänkt igenom och analyserat alla upptänkliga behov, möjligheter och krav för att uppdragsgivaren sedan ska ha ett bra underlag för beslut för hur projektet kan förverkligas.

Bildtext: Utanför Medeon. Från vänster: Anna Svensson (Prevas), Mikael Rossing (Prevas), Ulf G Andersson (Medeon) och Maria Gren (Prevas).