language arrow_drop_down
DK NO EN
Nyhet: 2021-03-01

Prevas har valt att ansluta sig till den nybildade föreningen Digitaliseringskonsulterna

I syfte att accelerera vårt strategiska arbete för ett smart och fossilfritt samhälle efter Coronakrisen.

För att Sverige ska bli fossilfritt kommer det krävas en transformation av hela samhället. De lösningar som digitalisering möjliggör och som vi hjälper våra kunder att implementera har mycket stor potential att minska de globala utsläppen av växthusgaser.

Genom vårt medlemskap i föreningen vill vi hjälpa samhället att se och använda digitaliseringens möjligheter. Medlemskapet innebär att vi aktivt stöttar politik, näringsliv och offentlig sektor i att förstå hur Sverige, genom digitalisering och innovation, snabbt kan transformeras till ett fossilfritt välfärdssamhälle med ökad konkurrenskraft och tillväxt som resultat.

- Vi tror starkt på att man kan göra så mycket gott med teknikens hjälp. Mänsklig påhittighet, kreativitet, innovationskraft är det som kan få saker att bli bra. Antingen steg för steg eller dispruptivt, säger Johan Strid, CEO på Prevas AB. Idag är många problem, och lösningar, så komplexa att det inte räcker med att vara spetsig på en sak utan det handlar ofta om att tänka tvärvetenskapligt och kombinera olika discipliner. Därför är det viktigt att samarbeta för att skapa tekniska framsteg och vara delaktiga i den nybildade föreningen Digitaliseringskonsulterna.

Lär dig mer om föreningens ambition här
Digitaliseringskonsulterna accelererar sitt strategiska arbete för ett smart och fossilfritt samhälle efter Coronakrisen - Digitaliseringskonsulterna.se