language arrow_drop_down
DK NO EN
Nyhet: 2021-02-03

Prevas stärker cybersäkerheten inom hårdvara

Prevas framgångsrika grundplattformar för maskinvara och Linux finns nu även med den kraftfulla CPU:n NXP i.MX8 och med stöd för cybersäkerhetshantering.

Prevas kunder har i många år dragit stor nytta av grundplattformar med maskinvara som baserats på NXP i.MX6 med tillhörande skräddarsytt Linux. Detta genom att utveckla nya specifika plattformar enbart med fokus på ändringar av befintliga, grundligt testade med hjälp av Prevas-modeller. Under 2020 har i.MX8 mer eller mindre ersatt den äldre i.MX6 i all nyutveckling.

- Vi har för närvarande olika grundutföranden av i.MX8 med tillhörande Prevas Industrial Linux. Dessa är grundligt testade och har optimerats genom flera olika projekt. Genom att använda ett av dessa grundutföranden av iMX8 kan man snabbt och enkelt starta ett demoprojekt under tiden man utvecklar de projektspecifika anpassningarna av maskinvaran. Det hjälper kunderna att komma i gång väldigt snabbt. Projektet tar också betydligt kortare tid då applikationer kan utvecklas parallellt med maskinvaruutvecklingen, säger Mads Doré Hansen produktchef på Prevas i Danmark.

Med hela grundplattformen, inklusive Linux, på plats med en industriell god kvalitet kan ett projekt koncentreras kring det som tillför extra värde. Det vill säga den produkt man vill att projektet ska resultera i. För att få exakt den maskinvara och Linux som behövs i ett projekt kan allt som behöver göras till exempel vara att lägga till PROFINET-stöd och några företagsspecifika I/O:er för att sedan finjustera vissa säkerhetsparametrar. På så sätt kan man på ganska kort tid få en helt egen plattform.

- Industriella produkter ska hålla länge och därför erbjuder vi även fastpris på servicen efter att utvecklingen är avslutad. Det gäller både maskinvara och programvara och även för hög grad av skräddarsydda lösningar. Det är ett lite annorlunda sätt att skapa ett partnersamarbete med våra kunder. Det ger både snabb utveckling och möjlighet till service samtidigt som kunden är helt fri att arbeta vidare med materialet på egen hand, fortsätter Mads Doré Hansen.

Med elektronikbranschens intensiva fokus på cybersäkerhet är grundplattformar som kan skräddarsys ett av de snabbaste och minst riskfyllda sätten att göra nya produkter säkra. Detta utan att behöva uppfinna en mängd komponenter på nytt, som redan gjorts tidigare.