language arrow_drop_down
DK NO EN
Nyhet: 2020-09-01

Danmark får sin första MedTech Alliance. Nordic MedTech Alliance vill konkurrera med de största i världen.

Danmark har fått sin egen strategiska MedTech Alliance som vänder sig till life science-industrin. Nordic MedTech Alliance (NMA) heter sammanslutningen som genom att utveckla digitala hälsoprodukter ska hjälpa den danska life science-industrin att rädda människoliv.

Digital hälsa och IoMD (Internet of Medical Devices) upplever just nu ett historiskt momentum. Med stor efterfrågan på digitala interventioner som till exempel fokuserar på tidig diagnos, individualiserad medicinering och förbättrat ägarskap hos patienter i sjukdomsförloppet.

Som de första i Danmark inleder de tre nordiska företagen TPU, Prevas och Dawn Health nu ett samarbete för att tillföra innovation och ett nytt tänkesätt inom den danska life science-industrin. De är marknadsledande på sina respektive områden som är produktutveckling, mekanik, maskinvara och programvara. Och under det nya namnet Nordic MedTech Alliance bidrar de tillsammans med en one-stop-shop-lösning. Tanken är enkel. Genom att kombinera sina totalt 1 500 medarbetare från tre för övrigt komplexa discipliner kommer de att rationalisera samarbetet och kunna stötta life science-industrin i hela processen från början till slut.

– NMA ska vara life science-industrins kompletta samarbetspartner som kan bidra till att påskynda utvecklingen av digitala hälsoprodukter. Digital infrastruktur är på allas läppar och det märker vi särskilt av inom digital hälsa. Vi såg därför ett behov av en nordisk samarbetspartner som kunde stötta den danska life science-industrin. Vi har alla tre vuxit fram ur en skandinavisk och innovativ kultur, vilket innebär att vi har den fördelen att vi kan leverera snabbt, lokalt och säkert, säger Henrik Møller, vd för Prevas i Danmark.

Från idé till färdig produkt

De tre parterna i NMA utgör en samlad enhet, vilket gör att de kan utföra de allra flesta processer som behövs för att utveckla digitala hälsoprodukter. Från den initiala idén och utvecklingen av de första kompletta testmodellerna till kliniska prövningar, produktvalidering, myndighetsgodkännande och marknadsgodkännande. Detta tills produkten till sist är färdig i och med den slutliga lanseringen med life science-kunden som den formella ”juridiska tillverkaren”.

– Att få en idé är oftast det lättaste. Det är stegen därefter som avgör om en innovation blir en framgång eller hamnar i papperskorgen. Detta är en process som vi är specialister på. Vi har skapat ett integrerat system som främjar samverkan. Normalt brukar företag använda sig av olika samarbetspartner och leverantörer för uppgifter inom idégenerering, forskning, utveckling och lansering. Vi har kompetenserna för att utföra hela processen. Med andra ord kan vi erbjuda den snabbaste och effektivaste vägen från initial idé till verklig produkt för slutanvändarna, säger Niels Hvis, vd för TPU.

Digitala interventioner som räddar människoliv

Alliansen har redan utvecklat de första digitala interventionerna för flera av de ledande life science-företagen i Europa. Även om målet på kort sikt är att vara huvudspelare på den nordiska marknaden för digitala hälsoprodukter med en stark lokal närvaro och förståelse, är planen på längre sikt att konkurrera med de största leverantörerna på den globala marknaden.

– I dag behöver vi mer än någonsin medicinsk utrustning som ger människor ökad kontroll över sin sjukdom. Det nya är att medicinsk utrustning numera även består av programvara och andra digitala interventioner. Det ger helt nya möjligheter för patienter som i allt högre grad tar större ansvar för sin egen behandling och sitt eget sjukdomsförlopp. Det är därför viktigt att skapa produkter som är pålitliga, användarvänliga och uppfyller myndigheternas krav. Här vill vi att den danska life science-industrin intar ledarpositionen på global nivå när det gäller utveckling av digitala interventioner som skapar värde och ökar livskvaliteten för människor. Vi är med och bygger framtidens produkter som ska bidra till att skapa en bättre värld, säger Daniel Daugaard, vd för Dawn Health.

Om NMA:

Nordic MedTech Alliance består av de tre företagen TPU, Prevas och Dawn Health. TPU sysslar med elektromekanisk produktutveckling av hög kvalitet, innovation och användning av ny teknik. Prevas utvecklar elektronik och inbyggd programvara som gör det möjligt att ansluta medicinsk utrustning till internet (IoT). Dawn Health är ett digitalt hälsoföretag som utvecklar programvarulösningar för patienter, läkare och andra aktörer inom hälsoindustrin för att rädda människoliv.