language arrow_drop_down
DK NO EN
Nyhet: 2020-05-13

Nu lanserar vi Prevas Friend, medicinteknisk support utan krångel.

Prevas lanserar en ny tjänst, direktrådgivning inom medicinteknik, en tjänst där vi fokuserar på regulatoriska frågor. Supporten ges av personer med bred erfarenhet från den medicintekniska industrin. Tanken är att erbjuda snabb personlig kontakt utan omvägar och förpliktelser.

För att utveckla och sälja medicintekniska produkter finns lagkrav och regelverk som behöver uppfyllas för att produkten ska kunna CE-märkas och säljas. Prevas Friend hjälper företag och entreprenörer i den processen. Vi ger personlig rådgivning, som bokas direkt med experter, utan omväg.

- Vi tar bort hinder. Det ska kännas enkelt och naturligt att höra av sig till oss. Man ska få en personlig kontakt med någon som kan området. Det kan vara för att ställa en fråga eller ta en diskussion, helt förutsättningslöst. Som ett komplement till de vanliga kanalerna erbjuder vi möjlighet att boka direkt via vår nya bokningssida, säger Maria Gren affärsenhetschef och ansvarig för Prevas Friend på Prevas.

Prevas Friend erbjuder direkt hjälp i den omfattning och nivå som passar, oavsett företagets storlek, antingen på distans eller på plats i Malmö eller Lund.

- Tanken är att jobba fram fungerande lösningar tillsammans. Det kan vara att agera bollplank, genomföra workshops, ta fram en strategi och plan eller kanske att göra en gap-analys. Men det kan också vara att ta fram dokumentation, förbereda en inspektion, implementera processer, eller något annat inom det regulatoriska området, säger Kristina Hallström seniorkonsult på Prevas.

- Vi kan hjälpa företag att hitta en väg framåt. Med lång erfarenhet har vi sett och lärt oss mycket vilket ger oss möjlighet att hitta innovativa lösningar som fungerar. Dessutom så har vi ett stort nätverk, så om det är ett område som vi inte är så starka inom så kan vi hjälpa till att hitta rätt kompetens, säger Cecilia Larsson, seniorkonsult på Prevas.

Prevas är sponsor till SmiLe Incubator som hjälper entreprenörer och tidiga bolag inom Life Science, att utveckla och kommersialisera sina produkter och tjänster.

Prevas Friend erbjuder konsultation, rådgivning och bemanning av uppdrag rörande produktutveckling, klinisk utvärdering och kvalitetssystem för medicintekniska verksamheter.

Mer information om Prevas Friend finns på www.prevas.se/friend.