language arrow_drop_down
DK NO EN
Nyhet: 2019-10-02

Prevas sponsor till SmiLe Incubator

Inkubatorn SmiLe hjälper entreprenörer och startup-företag inom life science att utveckla och kommersialisera sina produkter och tjänster. Prevas går nu in som guldsponsor till SmiLe Incubator och ska guida inkubatorbolagen i djungeln av regler och kvalitetskrav i områden som läkemedel, diagnostik, e-hälsa och medicinteknik.

Bildtext. Från vänster: Peter Sundsten (Prevas), Kristina Hallström (Prevas), Maria Gren (Prevas), Per Brunmark (SmiLe), Peter Johansson (Prevas), Cecilia Larsson (Prevas).

Genom att avtala med sponsorer knyter SmiLe Incubator kvalificerade experter närmare inkubatorns dagliga verksamhet. Sponsorerna blir en del av SmiLes community och får sitta och arbeta i SmiLes lokaler. De väljs ut i en noggrann utvärderingsprocess där typ av specialistkunskap, engagemang och erbjudanden till inkubatorbolagen vägs in.

– Vi är jätteglada att Prevas konsulter vill komma till SmiLe och arbeta med våra bolag. Prevas kompetents inom life science och framför allt inom regulatoriska frågeställningar blir en viktig resurs för våra uppstartsbolag. Det är mycket svårt för ett litet bolag att själva välja rätt strategi inom det området, säger Per Brunmark, affärsutvecklare hos SmiLe Incubator.

Inkubatorn SmiLe driver Sveriges största inkubator inom life science och erbjuder en unik möjlighet till startup-bolag att ta del av en gedigen samlad erfarenhet. Här finns gemensamhetslaboratorier med ca 400 instrument, teknik, kompetens och nätverk av specialister. Produkter som utvecklas kan exempelvis vara en ny metod för att diagnostisera en sjukdom, en medicinteknisk produkt för sjukvården eller ett nytt läkemedel.

- En dröm går i uppfyllelse! Vi ser det som en stor förmån att få jobba tillsammans med SmiLe Incubator och tillsammans skapa energi och kraft. Vår styrka är att vi lärt oss de regulatoriska frågorna och kraven genom att delta aktivt i utvecklingsprojekt. Vi har verksamhetsperspektiv, inte bara pekpinnar, och vi tror på enkelhet och närhet, säger Maria Gren ansvarig för Prevas satsning inom Quality & Regulatory Compliance i södra Sverige.

Gemensamt för många av Prevas kunder är att de önskar dra nytta av teknikutvecklingen som präglar vår tid. För SmiLes uppstartsbolag handlar det också om att utveckla produkter och tjänster som förbättrar människors hälsa, välbefinnande och räddar liv.

- Vi kan hjälpa bolag att undvika fallgropar ifall vi redan från start jobbar nära dem. Våra erfarenheter ger oss möjlighet att hitta innovativa lösningar och vi delar gärna med oss av våra kunskaper vilket gör att inkubatorbolagen inte bara får tillgång till våra kunskaper inom regler och kvalitetskrav utan även andra specialistområden som finns hos Prevas, säger Cecilia Larsson, seniorkonsult på Prevas.