language arrow_drop_down
DK NO EN
Nyhet: 2019-06-12

Smartare underhåll för hållbara industrier.
Hur ser din underhållsstrategi ut?

Tillståndsbevakning har blivit allt viktigare då vi i högre utsträckning går från schemalagt till tillståndsbaserat underhåll. 

En på förhand planerad service kan innebära ett slöseri om utrustningen inte används speciellt mycket – å andra sidan kan det krävas tidigare underhåll om den använts hårt, vilket annars skulle kunna resultera i ett haveri. I båda fallen innebär tillståndsövervakningen en reducerad kostnad. Antingen registreras själva användningen och utifrån detta räknas slitage och förbrukning ut, eller så övervakas utrustningens tillstånd och servicen beräknas efter det. Oavsett så innebär det ett skifte att gå från förebyggande och reaktivt underhåll – som genomförs just när det behövs eller när det är för sent – till tillståndsbaserat underhåll som genomförs vid den optimala tidpunkten.

Lägre hårdvarukostnader och lagerhållningskostnader gör det idag kostnadseffektivt att övervaka både fler och billigare utrustningar och maskiner. Tidigare lönade sig detta bara på stora och dyra anläggningar som exempelvis vindturbiner, som också varit drivande i utvecklingen. Nu kan det användas på både mindre och billigare utrustningar och för allt som behöver service – från bilar till vitvaror – går utvecklingen från schemalagt underhåll till att utrustningen själv säger till vad som behövs.

Med tillståndsbaserat underhåll minimeras stilleståndstiden och utrustningen kan dessutom köras längre. Det ger också möjlighet till helt nya affärsmodeller; tack vare övervakning kan du ge längre garantier eller erbjuda utrustningen som en tjänst istället för produkt – sälja mil istället för bil. Du sparar material i och med att alla komponenter används fullt ut, endast det som måste byts ut. Eventuella haverier kan förutses vilket gör att följdskador eller driftstopp undviks. Dessutom gör övervakningen det möjligt att hela tiden finjustera utrustningen för resursoptimal användning. Sammantaget erbjuder det en långsiktig hållbarhet med avseende på både miljö, material och resurser.

På Prevas arbetar vi med marknadsledande underhållssystem: Infor EAM (Enterprise Asset Management) för fasta tillgångar och IFS FSM (Field Service Management) för fältservice – båda dessa är ledande enligt Gartners Magic Quadrant. Nyligen vann vi en prestigefylld upphandling med Borås Energi och Miljö som bygger framtidens kraftvärme- och avloppsreningsverk, ett Energi- och Miljöcenter på Sobacken. De valde oss just för att vi har det mest förmånliga erbjudandet; kanske inte prismässigt men vi har bäst system och är den bästa leverantören att förvalta deras nya anläggning som representerar en investering på 3,7 miljarder kronor – den största investeringen någonsin i Borås.

Prevas har arbetat med underhållssystem i 25 år och är Skandinaviens mest erfarna verksamhets- och applikationskonsulter inom området. Till och med våra leverantörer brukar be oss om hjälp, något som säger en del om vår erfarenhet. Borås Energi- och Miljöcenter står för en både långsiktig och hållbar utveckling samtidigt som det är en anläggning som absolut inte får stanna. Det är bara ett av flera större projekt och upphandlingar som vi har på gång, förutom de över 100 befintliga kunderna vi har över hela Norden.

Exempel på intressanta uppdrag inom underhåll

Göteborgs Spårvägar digitaliserar sitt underhållsarbete. Med 160 kilometer spår och över 250 vagnar i trafik utgör Göteborgs Spårvägar stommen i Göteborgs kollektivtrafik. Mycket att hålla reda på och därför har företaget satsat på ett nytt och framtidssäkrat underhållssystem.

Brüel & Kjær Vibro har tillsammans med Prevas utvecklat tredje generationen av sitt ledande system för distansövervakning och diagnostik för roterande maskiner. Idag handlar det mycket om Machine Learning, Artificial Intelligence och inte minst Edge Computing.

ILIAS Solutions lyfter fordonsunderhåll till nästa nivå. Militära fordon och kommersiella terrängfordon, exempelvis stridsvagnar och hjullastare, utsätts för påfrestningar och belastning som snabbt skulle slita ut ett vanligt fordon. Även om fordonen har en gedigen konstruktion och robust mekanik behövs regelbunden underhåll för att problem ska upptäckas och åtgärdas i tid, för att förlänga livslängden. Den stora frågan är när underhållet ska ske. 

Intresserad att veta mer? Kontakta gärna Maria Metsola eller läs mer om vårt erbjudande inom Enterprise Asset Management.