dk  no  en  

sv en dk no
Logistik, Supply Chain Management (SCM)

Logistik, Supply Chain Management (SCM)

Konkurrenskraftiga företag och organisationer kräver att både arbetsprocesser och IT-system är sammankopplade på ett effektivt sätt. Och detta inte bara internt utan även med kunder och leverantörer. Prevas har lång erfarenhet av att integrera olika systemtyper. Resultatet blir sömlös och effektiv informationsöverföring mellan olika systemtyper och arbetsprocesser, i flera led.

Logistiken (Supply Chain Management, SCM) handlar om att ha grepp om flödet av material, information och pengar från leverantören till tillverkaren, grossisten, återförsäljaren och konsumenten – och tillbaka. Logistikstyrning omfattar alltså att koordinera och integrera de flödena både inom och mellan företag. Det sägs att det ultimata målet för alla effektiva logistikstyrningssystem är att minska förråds- och lagerhållningen (med antagandet att produkterna finns tillgängliga när de behövs).

Tack vare det material-centrerade perspektivet, integration till logistik/SCM-lösningar åtgärdas områden som 

  • För mycket manuell hantering av beställningar.
  • Osäkra förråds- och lagersaldon.
  • Produktionsstopp på grund av att råmaterial eller komponenter saknas.
  • Planeringssvårigheter på grund av osäkerheter i informationen om driftens och utrustningens status.
  • Stora mellanlagringsvolymer i processen.

Nyckelvärden

  • Aktuell produktionsdata i logistik- och affärssystemen
  • Korrekta förrådssaldon i samtliga system
  • Aktuell leveransinformation om varje försändelse
  • Minskade mellanlagringsvolymer i processen

Hopkoppling av affärslösningar

Prevas har lång erfarenhet av att integrera olika systemtyper. Resultatet blir sömlös och effektiv informationsöverföring mellan olika systemtyper. Läs mer här.

Goods Certificate Manager (GCM)

Prevas Goods Certificate Manager (GCM), är en molnlösning för industrin där leverantörer registrerar, underhåller och sänder artikelinformation elektroniskt till köpare inom dagligvaruhandeln. Läs mer här.

Kontakt

För mer information

Prevas

Med spetskompetens inom teknisk produktutveckling, inbyggda system och industriell IT & automation bidrar Prevas med innovativa lösningar och tjänster som skapar tillväxt.

info@prevas.se

Kundsupport

Certifierad

ISO 9001:2015

Allmäna frågor
info@prevas.se

Personuppgiftsfrågor
integrity@prevas.se
Integritetspolicy

Text

Produktinloggning