language arrow_drop_down
DK NO EN
share
Prevas partnernätverk

Prevas partnernätverk.

Det är smart att vara ansluten till Prevas partnernätverk. Genom partnerskapet får du tillgång till vår marknadsyta utan några egna förpliktelser. Prevas kundbas är stor och vi har hundratalet drivna och verksamhetskunniga säljare. Ramavtal finns med flera stora konsultköpare men vi har också goda affärsrelationer till små och medelstora produkt- och innovationsbolag.

Vad innebär det att vara partner till Prevas?
Att finnas med i Prevas partnernätverk innebär att du via mail får information om konsultuppdrag som passar dina önskemål. Om det dyker upp ett uppdrag som intresserar dig kontaktar du oss för vidare diskussion. Du förpliktigar dig inte till något genom att finnas med i vårt nätverk.

Hur går det till att bli partner till Prevas?
Du fyller i dina person- och företagsuppgifter via nedanstående länk. Du laddar upp ditt CV, som du med fördel har skapat i Prevas CV-mall Word, 96.1 kB..

  • Registrering

Om du representerar ett konsultföretag med flera anställda kan du i CV:t beskriva ditt företag och de kompetenser som är relevanta.

Vilka uppdrag får jag information om?
När du registrerar dig som partner anger du vilka kompetensområden och inom vilket geografiskt område du är intresserad av att ta uppdrag. Du kan när som helst gå in och ändra dina kriterier. Alla partneruppdrag annonseras också ut på Prevas hemsida.

Hur maximerar jag som partner mina chanser till uppdrag?
Vi tror att det är viktigt med en personlig relation mellan Prevas och dig som partner. Efter registrering kan du bli kontaktad av en säljare från Prevas för avstämning och kvalitetssäkring av din kompetens. Säljaren blir därefter din kontaktperson i din fortsatta relation med Prevas.  

Kontakt
Jonas Liedberg, Prevas AB, mail