language arrow_drop_down
DK NO EN

Kund:

Kystverket

Digitaliserat och hållbart förvaltnings- och driftsystem

Prevas levererade det första förvaltnings- och driftsystemet (FDV) till det norska Kystverket redan 2004. Några år senare togs det i bruk över hela landet. Idag hanterar HxGN EAM samtliga 22 000 sjömärken längs den norska kusten, världens längsta kustlinje inräknat Svalbard och Spetsbergen – inklusive fyrbyggnader och fastigheter.

Systemet är integrerat med Esri ArcGIS kartlösning, sjökort, Kystinfos portaler och aviseringssystem för handelsflottan. Via HxGN EAM får Kystverket en överblick över underhållseftersläpningar, långsiktig planering och budgetering.

- En stor fördel med HxGN EAM är projektintegrationen där planerade projekt kan användas direkt som underlag till myndigheterna för tilldelning av medel, säger Per Erik Ose, systemadministratör vid Kystverket, som tillsammans med Prevas har arbetat med utveckling och integrationer.

Underlättar daglig drift

Personal på Kystverkets fartyg och underhållsteam använder HxGN EAM:s webbklienter för planering och mobilappen HxGN EAM MobileTransit för att utföra avvikelsehanteringar. Det kan handla om släckta fyrar, underhållsarbete, inspektioner, nybyggnationer och ombyggnader m.m.

- Det finns många fördelar med att ha ett standardiserat FDV-system, säger Bjørn Moland, Prevas produktchef för HxGN EAM. Systemet är flexibelt och kan utvecklas och växa efter kundens behov. Ett exempel är en separat fastighetsportal för hantering av registrering och underhåll av fastigheter inklusive branddokumentation och översikt över kulturminnesmärkta byggnader.

Tidigare har personalen skrivit arbetsorder på papper, nu matas i stället all information kring utfört arbete in på läsplattor. Det är lätt för nästa person som kommer till platsen att återuppta arbetet.

- En elektriker hos oss berättade senast att det var tre år sedan han överhuvudtaget använde papper i jobbet, det digitaliserade systemet är mycket mer användarvänligt och vår fältpersonal kan använda systemet även i områden som är offline, säger Per Erik Ose. Systemet uppdateras automatisk när läsplattorna kommer online.

Ytterligare ett exempel på nyttan med HxGN EAM är när en mindre båt går ut från ett större fartyg för att utföra reparationer och underhåll av flytande sjömärken. Det är inte alltid som den mindre båten har uppkoppling eller är inom synhåll för personalen på fartyget.

- Med hjälp av HxGN EAM kan personalen ändå se var den mindre båten befinner sig och i realtid få rapport om status i arbetet, säger Per Erik Ose. Det är också värdefullt att dela praktisk information via appen. Det kan till exempel handla om att göra kollegorna uppmärksamma på en svår tilläggningsplats.

Integration ger snabbare navigationsvarningar

En viktig funktion för sjöfartens säkerhet är att när ett hinder, som till exempel en släckt fyr eller en flytande container, rapporteras in till sjötrafikcentralen så skickas en automatisk arbetsorder till HxGN EAM. Inom några få minuter publiceras en navigationsvarning som syns på fartygens plottrar. HxGN EAM är också integrerat med Nautisk Fagsystem (NFS) där nya sjömärken mäts och automatiskt överförs till FDV-systemet i samband med projektering, driftsättning och borttagning. Det nya API:et som kom i version 12 ger Kystverket ännu bättre möjligheter till integration med andra system både internt och externt.

- Min erfarenhet är att Prevas har en stabil och bra kärna av duktiga konsulter som är redo att ta sig an alla utmaningar, säger Per Erik Ose. När det någon gång varit av kritisk betydelse att få tag på någon snabbt så har jag bara skickat ett meddelande. Det har fungerat otroligt bra rakt igenom.

NYCKELORD
Digitalisering, hållbar produktion, underhåll, förvaltning och drift

KONTAKTA OSS
Einar Alexander Andersen, Prevas AS, e-mail

Digitaliserat och hållbart förvaltnings- och driftsystem
Digitaliserat och hållbart förvaltnings- och driftsystem
Digitaliserat och hållbart förvaltnings- och driftsystem

Relaterade case

 • Karlstads kommun

  Karlstads kommun säkrar framtidens VA-underhåll med HxGN EAM

 • Hexagon Ragasco

  Effektiv lagerstyrning och mindre svinn med HxGN EAM

 • Göteborgs Spårvägar

  Standardiserat och molnbaserat underhållssystem, i samarbete mellan Göteborgs Spårvägar och Prevas

 • Scatec ASA

  Digitaliserad underhållslösning till solcellsanläggningar