language arrow_drop_down
DK NO EN

Kund:

Vigab

Vigab startar digitaliseringsresa med hjälp av Prevas.

Göteborgsföretaget Vigab utför olika typer av metallbearbetning, främst inom bärande konstruktioner, industriella installationer och inredningssmide. När de efter en större investering såg behov av att automatisera sin materialförsörjning tog de hjälp av det EU-finansierade programmet Digiresan där Prevas blev deras utvecklingspartner.

– Under hösten 2019 investerade vi i en ny maskin för termisk skärning, säger Edwin Modin, projektledare på Vigab. För att få ut så mycket som möjligt av satsningen ville vi bygga upp ett anpassat lagersystem som kunde kommunicera med skärmaskinen men även integrera med vårt övergripande affärssystem.

Skärmaskinen använder en het gasstråle för att skära ut komplexa geometrier i upp till 10 centimeter tjock plåt. Det uppstår spill vid skärningen och ett automatiserat lagersystem kan hålla ordning på restplåtarna och föreslå lämpligt material när en ny bearbetning ska påbörjas. Automatisk hantering av de tunga plåtarna ökar också medarbetarnas säkerhet och förebygger förslitnings- och belastningsskador.

Under ett tidigare utvecklingsprojekt hade Edwin Modin kommit i kontakt med det EU-finansierade programmet Digiresan som stöttar digitaliseringsprojekt inom industrin. Han presenterade Vigabs utmaning och vision för Göteborgs Tekniska College, GTC, som koordinerar programmet.

– Vi såg Digiresan som en möjlighet att få hjälp med att kravställa det nya lagersystemet, säger Edwin Modin. Tanken var att skapa ett bra utgångsläge för en programmerare som sedan kunde utföra själva jobbet.

Program för framtida konkurrenskraft

Digiresan erbjuder utbildning, erfarenhetsutbyte och experthjälp motsvarande 30 konsulttimmar till små och medelstora företag som vill automatisera och digitalisera sin verksamhet. Programmet finansieras av EU via Tillväxtverket med stöd från Västra Götalandsregionen och Region Halland. Göteborgs tekniska college, GTC, ansvarar för koordineringen och genomförandet av insatserna.

– Digiresan hjälper företag att komma igång med satsningar och investeringar som annars riskerar att skjutas på framtiden, säger Noomi Bergström, projektledare för Digiresan på GTC. Insatserna bidrar på olika sätt till att öka företagens kompetens och nyfikenhet inom digitalisering, vilket är avgörande för deras framtida konkurrenskraft.

Ett utvecklingsprojekt inom Digiresan startar vanligen med en övergripande analys av företagets förutsättning, utmaningar och mål. GTC kopplar sedan ihop företaget med någon av de leverantörer som är anslutna till projektet. I Vigabs fall bedömdes Prevas ha rätt kompetens och erfarenhet för uppdraget.

– Många företag har redan en utvecklingspartner som de är nöjda med men vi uppmanar dem att vidga sina vyer och testa en ny leverantör, säger Noomi Bergström. Därför är det också jätteviktigt att vi kan tillhandahålla rätt konsulter och det har vi verkligen lyckats med i det här projektet, en perfekt matchning mellan Vigab och Prevas!

Ny inriktning – digitalisering av hela produktionsflödet

Prevas arbetar tillsammans med sina kunder för att göra processer, produkter och tjänster mer effektiva, användarvänliga och lönsamma. Under de senaste åren har de genomfört ett stort antal digitaliseringsprojekt inom olika branscher och sektorer. Prevas verksamhet i Göteborg är främst inriktad på automatiserad materialhantering och produktionslogistik, underhållssystem samt systemsupport.

– Vi besökte Vigab och tittade på hur de tar in kundorder och hur beställningarna överförs till produktionen, säger Olle Damgaard, konsult på Prevas i Göteborg. Deras produktion var delvis automatiserad men många moment sköttes manuellt.

Vigab gick in i Digiresan med ett specifikt önskemål – att få hjälp med att kravställa ett gränssnitt för automatisk lagerhantering. Efter inledande diskussioner om behov och långsiktiga ambitioner framstod dock denna grundtanke som begränsande. Istället började Vigab och Prevas skissa på ett mer omfattande utvecklingssteg – hur de skulle kunna digitalisera hela produktionsflödet.

– Så projektet blev mycket större än vad vi hade tänkt från början, säger Edwin Modin. Olle på Prevas påminde oss hela tiden om att titta på helheten innan vi dyker ner i detaljer och tekniska lösningar. Det var skönt att få den återkopplingen från någon som har erfarenhet från liknande digitaliseringsutmaningar.

Vigab arbetar nu tillsammans med Prevas för att göra upp en plan för det fortsatta arbetet. Utvecklingen kommer att genomföras stegvis med noggrann uppföljning för att säkerställa att insatserna riktas rätt och gör så stor nytta som möjligt.

Imponerande resultat trots begränsad tid

Hur gick det då med gränssnittet för lagerhantering? Trots att projektet ändrade inriktning längs med vägen och trots de tämligen snäva tidsramarna så hann Vigab och Prevas titta på det också.

– Det gick att åstadkomma överraskande mycket på 30 timmar, säger Olle Damgaard. Vi har tagit fram ett embryo på gränssnittet och specificerat vilken information som skärmaskinen behöver och vilken information den ska lämna tillbaka. Vi har också haft kontakt med maskintillverkaren och satt oss in i hur vi kan kommunicera med maskinen. Nästa steg blir prototyper och tester.

– Prevas har drivit på projektet som om vi var deras absolut viktigaste kund, säger Edwin Modin. Jag är verkligen imponerad av deras engagemang och av de resultat som vi har uppnått tillsammans.

Vill du veta mer om det här projektet eller få reda på vad Prevas kan göra för dig, kontakta oss.

KONTAKTA OSS
Ylva Amrén, e-mail

Vigab startar digitaliseringsresa med hjälp av Prevas
Vigab startar digitaliseringsresa med hjälp av Prevas
Vigab startar digitaliseringsresa med hjälp av Prevas

Relaterade case

 • Aktör inom Telekom

  Prevas skapar förbättrad kundupplevelse genom effektiv produktdatahantering

 • Karlstads kommun

  Karlstads kommun säkrar framtidens VA-underhåll med HxGN EAM

 • Hexagon Ragasco

  Effektiv lagerstyrning och mindre svinn med HxGN EAM

 • Göteborgs Spårvägar

  Standardiserat och molnbaserat underhållssystem, i samarbete mellan Göteborgs Spårvägar och Prevas