language arrow_drop_down
DK NO EN

Kund:

Cellectricon

Integrerad mjukvara för läkemedelstester.

Medicinteknikföretaget Cellectricon gick från att utveckla och sälja avancerad laboratorieutrustning till att erbjuda läkemedelstester som en service. Prevas är med och bidrar som utvecklingspartner för mjukvaran.

Cellectricon är en akademisk spinoff med patent som har utvecklats vid Chalmers och Göteborgs universitet. Verksamheten startade 2001 och idag arbetar 15 personer i företagets lokaler i Mölndal. Med en egenutvecklad instrumentplattform genomför Cellectricon forskning och läkemedelstester på uppdrag av flera stora läkemedelsbolag.

– En kund kan till exempel tillhandahålla tio olika substanser som de vill utvärdera, säger Johan Pihl, COO på Cellectricon. Vi levererar en fullskalig analys som kompletteras med en professionell bedömning av resultatet, ett informationsunderlag som gör det lättare för kunden att fatta beslut om nästa steg i utvecklingen.

Unik instrumentplattform med stor kapacitet

Cellectricon utför tester av läkemedel mot kronisk smärta samt sjukdomar som är kopplade till det centrala nervsystemet, framförallt Alzheimer och Parkinson. Vid tester som fokuserar på smärta så genomförs testerna genom att nervcellskulturer ”matas” med en inflammatorisk substans som finns naturligt i kroppen.

– Det försätter cellerna i ett tillstånd av simulerad smärta, de blir lättirriterade och känsliga, säger Johan Pihl. Sedan testar vi hur olika substanser påverkar dem, där målet är att på ett så effektivt sätt som möjligt återställa dem till normalläget.

Själva testplattformen består av en platta med upp till 384 brunnar för testvävnad. En robot för ner spetsar med elektroder i brunnarna och en serie elektiska pulser aktiverar cellerna som då frisätter kalcium. Brunnarna belyses underifrån och en kamera registrerar all aktivitet med en upplösning och kvalitet som möjliggör analys för hela plattan eller brunn för brunn.

– Detektering av kalcium är den etablerade metoden för att observera hur celler signalerar, säger Johan Pihl. Det som gör vår metod unik är att vi tillför elektriska stimuli och att vi med hjälp av robottekniken kan uppnå mycket hög kapacitet i mätningarna.

Från produkt till tjänst

När Cellectricon grundades var affärsidén att utveckla och sälja tekniska plattformar för olika typer av mätning och manipulering av celler. Plattformarna blev dock allt större, med fler och fler funktioner som gjorde dem alltmer komplexa att använda. I samma takt blev de också dyrare och till sist blev de svåra att sälja.

– Under 2000-talet upplevde också delar av läkemedelsindustrin lönsamhetsproblem, vilket ledde till avveckling av tillverkningssiter och ett överskott på instrument, säger Johan Pihl. De tidiga utvecklingsfaserna, där våra instrument användes, outsourcades ofta till andra aktörer. Vi fattade då det strategiska beslutet att helt ställa om fokus och istället erbjuda forskning som en tjänst.

Cellectricon satsade nu på att själva utföra analyser och debitera kunderna för resultaten. Den tekniska plattform som de hade utvecklat och förfinat hade en unik funktionalitet men det saknades en anpassad mjukvara för att styra plattformen – operatörerna fick arbeta med två datorer och ytterligare ett separat system för att sköta roboten. Prevas anlitades för att utveckla en helintegrerad mjukvara som knöt ihop de olika delarna.

– Vi började titta på den befintliga kodbasen och skalade bort allt som inte fyllde sitt syfte, säger Olle Damgaard, konsult på Prevas kontor i Göteborg. Vi fick även göra om vissa delar från grunden där vi bedömde att det skulle bli för tidskrävande att uppdatera den befintliga koden.

Eftersom användargränssnittet utvecklades för kvalificerade användare – det vill säga Cellectricons egen personal – så var det möjligt att addera en hög nivå av funktionalitet och inställningsmöjligheter. Mjukvaran behövde inte vara ”slutkundsmässig” men den skulle ändå vara pedagogisk och enkel att arbeta med.

– Här har vi verkligen lyckats, säger Johan Pihl. Vi har nyanställda som har kommit igång och kört tester inom bara några dagar, och efter ett par veckor på jobbet så har de kunnat programmera egna testrutiner.

Kontinuerlig utveckling

Cellectricon har idag flera ledande läkemedelsbolag bland sina kunder och de medverkar även i offentligt finansierade forskningsprojekt. Instrumentplattformen utvecklas hela tiden, till exempel med bättre optik, bättre belysning och optimering av robotstyrningen. När hårdvaran förbättras så måste även mjukvaran uppdateras och därför är samarbetet med Prevas strategiskt viktigt.

– Prevas är lätta att samarbeta med, de är tekniskt kompetenta med framförallt så är de måna om att förstå våra behov, säker Johan Pihl. Något som vi särskilt har uppskattat är att de alltid tänker ur ett användarperspektiv, de har användaren och applikationen i fokus och sedan löser de tekniken.

För Prevas visar uppdraget för Cellectricon en branschmässig bredd och kompetens. Arbetsflödet i Cellectricons instrumentplattform är unikt och det fanns ingenting att utgå från när det skulle visualiseras i ett användargränssnitt.

– Det är en återkommande utmaning inom mjukvaruutveckling, att skapa ett användarvänligt system som är anpassat till verksamheten, säger Olle Damgaard. Det känns jättebra att vi har kunnat bistå med det som vår kund behöver.

Vill du veta mer om det här projektet eller få reda på vad Prevas kan göra för dig, kontakta oss.

KONTAKTA OSS
Ylva Amrén, Prevas AB,Göteborg, e-mail

Integrerad mjukvara för läkemedelstester, life science
Integrerad mjukvara för läkemedelstester, life science
Integrerad mjukvara för läkemedelstester, life science

Relaterade case