language arrow_drop_down
DK NO EN

Kund:

Exseed Health

Testa spermakvalitet med mobiltelefonen

Ett danskt företag har utvecklat en metod som par som vill ha barn kan använda för att snabbt själva testa mannens sperma.

När en mans spermakvalitet ska bedömas brukar det normalt vara laboratoriepersonal som studerar provet i mikroskop och räknar de livsdugliga spermierna i det. Men kan inte detta automatiseras? Kan man inte få en programvara att utföra denna besvärliga räkneuppgift?

Det var vad biologen och doktoranden Emil Andersen tänkte en dag för knappt tre år sedan. Han arbetar på Center for Basic Metabolic Research vid Köpenhamns universitet. Han började experimentera med olika linser som skulle göra det möjligt att se de små spermierna och med en programvara som skulle räkna antalet friska spermier.

Tillsammans med kollegerna Morten G. Ulsted och Daniel Daugaard Jensen bildade Emil Andersen företaget ExSeed Health. De kom fram till att principen fungerade. Systemet registrerar 99 procent av de livsdugliga spermierna. Tillförlitligheten i testet är alltså hög och därmed påbörjades arbetet med att göra det till en funktionell produkt.

Resultatet blev en liten enhet där man placerar ett prov med spermier. En lins fungerar som mikroskop och förstorar spermierna. Med användarens smartphone spelas en videosekvens av spermierna in. Den analyseras sedan i ”molnet” och vips så har man en spermieanalys, som hittills har krävt dyra mikroskop som bara finns på sjukhus. Produkten har precis lanserats på marknaden.

Omkring vart femte par upplever infertilitet. Undersökningar visar att 40 procent av all infertilitet faktiskt beror på problem hos mannen. Men hittills har fokus mest legat på problem hos kvinnorna.

En app som ger rekommendationer
Enheten mäter antalet friska spermier. Utifrån siffran bedöms sedan om mannen är infertil, subfertil eller normalt fertil. Om spermaprovet är inom det infertila eller subfertila området kan appen i mobiltelefonen ge rekommendationer om att ändra livsstil, vilket kan resultera i ökad fertilitet, eller att kontakta läkare.

– Enheten vänder sig till en stor grupp män som normalt inte skulle vilja lämna spermaprov på en klinik, säger Morten G. Ulsted, vd för ExSeed Health.

Design viktigt
ExSeed har valt att satsa på en snygg design som ska ge en viss Apple-känsla.

– Vi ville gärna packa in mekaniken i en snygg design. Det finns mycket förträngning kring mäns dåliga spermakvalitet. Vi tänker att en snygg design kan bidra till att bryta ned detta stigma, säger Morten G. Ulsted.

– Vi valde att anlita Prevas för att utveckla prototypen till produkten eftersom de har mycket av kompetensen internt i företaget. Det gäller såväl produktutveckling som hantering av underleverantörer och CE-certifiering. Och så har de ett kreativt sätt att tänka. De har hjälpt oss från prototyp fram till en fullvärdig konsumentprodukt som är klar att sälja, säger Morten G. Ulsted.

Prevas har i flera år haft en rad kunder inom medicintekniska produkter. I uppdraget för ExSeed fick Prevas ansvaret för den mekaniska och elektroniska delen av projektet och för kontakten med underleverantörer.

– I samarbetet har vi också varit djupt involverade i bedömningen och urvalet av underleverantörer, säger Henrik Møller, vd för Prevas Danmark.

– ExSeed har kunnat koncentrera sig på funktionen i sin produkt och på marknadsföringen medan vi har vi sett till att få logistiken på plats så att enheterna kan produceras och paketeras.

Agilt styrgruppsarbete
Henrik Møller betonar att samarbetet måste struktureras. Ett av redskapen är en styrgrupp som följer produkten.

– Vi träffas i styrgruppen minst en gång i månaden och pratar om vad som fungerar och inte fungerar. Vi lägger problemen på bordet. Vårt sätt att arbeta går ut på att alltid ta upp både det som är bra och det som är mindre bra för att hitta en lösning. I det här projektet upptäckte vi vid en tidpunkt att vi inte var inne på rätt spår när det gällde linsen. Då tog vi upp det och hittade nya vägar, säger Henrik Møller.

– Vi har många kunder som utvecklar medical devices. Ett vanligt scenario är att de kommer med en ny mätmetod eller en ny princip och vi tar på oss att färdigutveckla det till en produkt, säger Henrik Møller.

Linser
En av de tekniska utmaningarna med ExSeed Health har varit att hitta rätt lins till enheten.

– Ju bättre linsen är, desto bättre blir analysen av provet. Det har lagts ned mycket tid för att hitta rätt lins som skulle passa i den lilla enheten. Vi har behövt konsultera några experter och vi har genomfört flera försök, säger Henrik Møller.

Programvaran till systemet har ExSeed för övrigt utvecklat tillsammans med programvaruutvecklaren Trifork.

På marknaden
ExSeed lanserades på den danska marknaden i januari 2019.

– Vi vill gärna börja i Danmark eftersom det är en dansk produkt. Här kan vi också testa vårt koncept. Och så räknar vi med att gå vidare till den brittiska marknaden inom ett par månader, säger Morten G. Ulsted.

Vill du veta mer om det här projektet eller få reda på vad Prevas kan göra för dig, kontakta oss.

KONTAKTA OSS
Henrik Møller, President Prevas Danmark, e-mail

Smarta produkter, IoT Exseed
Smarta produkter, IoT Exseed
Smarta produkter, IoT Exseed

Relaterade case