language arrow_drop_down
DK NO EN

Kund:

Measurelet

Den mätande toaletten

Measurelet har uppfunnit en teknisk toalett som kan mäta mängden urin och avföring som töms och direkt uppdatera en patients journal. Lösningen kommer att optimera en annars mycket tidskrävande process som regelbundet utförs på sjukhus.

Hos femton procent av alla inlagda patienter övervakas vätskebalansen genom att mängden intagen vätska och tömd urin och avföring mäts under flera dagar. Det är en manuell och tidskrävande procedur i 16 steg som kan ta över 9 minuter för en sjuksköterska att utföra vid varje toalettbesök. På grund av den mänskliga faktorn är felfrekvensen betydande i mätningen, som dessutom kan upplevas mycket besvärande av såväl patienter som sjuksköterskor.

Idén
Det nya konceptet, som har utvecklats av Measurelet, kommer att kunna göra mätningar av tömningen på ett hygieniskt och kostnadseffektivt sätt utan användning av traditionella bäcken och vågar.

De två sjuksköterskorna bakom Measurelet, Marie L. Bagger och Louise Bangsgaard, har uppfunnit en teknisk toalett specifikt för vårdsektorn. Den kan mäta mängden urin och avföring automatiskt och överföra dessa data direkt till patientens elektroniska journal.

– Vårt mål är inte bara att förbättra och automatisera proceduren för sjuksköterskor och minska kostnaderna för sjukhusadministrationen utan även att göra hela processen bekvämare för patienter. Som sjuksköterskor ser vi dagligen hur besvärade patienter är av dagens metod, förklarar Bagger.

I framtiden räknar man med att det kommer att råda brist på vårdpersonal i Norden, vilket i kombination med en åldrande befolkning som behöver mer vård kommer att kräva en högre grad av automation inom sjuksköterskeyrket. Measurelet-toaletten är en produkt som kan frigöra många vårdtimmar och kommer därför att vara intressant inte bara för sjukhus utan även för bland annat vård i hemmet.

Kommersialisering
Measurelet har valt Prevas som teknikpartner i det här projektet tack vare företagets mångåriga erfarenhet av automation och sensorer. Hittills har arbetet koncentrerats till det nödvändiga forsknings- och utvecklingsarbetet för att exakt kunna differentiera och mäta det tömda innehållet. En första teknisk demonstration har redan konstruerats på rekordtid och nu planeras en snabb kommersialisering av forskningsresultatet till en fullt fungerande produkt som kan testas på fältet.

Vill du veta mer om det här projektet eller få reda på vad Prevas kan göra för dig, kontakta oss.

KONTAKTA OSS
Henrik Møller, President Prevas Danmark, e-mail

Smarta produkter, Measurelet
Smarta produkter, Measurelet

Relaterade case