language arrow_drop_down
DK NO EN

Kund:

Hounö

Let´s Cook!

Prevas Simple Connect skapar värde för ugnstillverkaren Hounö. Ugnar som kommunicerar, samlar in data och erbjuder tjänster och produkter direkt till kunden. En totallösning för uppkopplade produkter.

Ett nära samarbete mellan den visionära ugnstillverkaren Hounö, Design People och Prevas har lett fram till en totallösning, där slutkunden inte bara har sina ugnar i molnet med alla fördelar det medför, utan också kan få in fler produkter i samma lösning. En lösning där enheter kan kommunicera med varandra, där man kan få en samlad bild över förbrukningen för hela köket och där förebyggande service inte bara omfattar en produkt utan ser till att hela köket fungerar.

Prevas och Hounö har länge haft ett nära samarbete när det gäller utveckling av maskinvara, inbyggd programvara, Linux/ Android, webblösningar och produktionstest, d.v.s. i stort sett alla discipliner inom utveckling av elektronik och programvara. Visionen för det nya projektet utgick från en dröm om att koppla ihop produkter, samla in data och erbjuda tjänster och produkter direkt till kunden. Det inkluderar bl.a. förebyggande underhåll, uppdateringar av programvara, felrapporter och statistiska data.

EN KOMMUNIKATIONSDRÖM BLIR TILL VERKLIGHET

Prevas har tidigare arbetat med en ny kommunikationsinfrastruktur, Prevas Simple Connect, som bygger på en kombination av befintliga lösningar inom MQTT-protokollet och en affärslogik som utvecklats av Prevas.

MQTT (Message Queuing Telemetry Transport) är idag standard för IoT-kommunikation och erbjuder ett lättviktsprotokoll för resursbegränsade system baserat på en publicering/prenumerationsmodell. Protokollet löser problem med övervakning av nätverksadresser och olika domäner genom att klienten upprättar förbindelsen och håller den öppen. Produkten finns alltså i kundens eget nätverk bakom routrar och brandväggar och det går fortfarande att nå den om en standardport (t.ex. 80) och är öppen genom nätverket, utan att det behövs någon installation av kundens nätverksinfrastruktur eller VPN-förbindelser.

Det Prevas har bidragit med är att ta ytterligare ett steg framåt och definiera klienter som enheter och användare. Den här typen av uppdelning behövs eftersom enheter ska identifieras med exempelvis serienummer i nätverket medan användare oftast känns igen med en e-postadress. Prevas Simple Connect implementerar metoder som gör att man enkelt kan koppla samman flera produkter och gör det möjligt att flytta den delen från installation och produktion till installationen hos slutkunden utan att användarna involveras. Och sist men inte minst, gör lösningen det möjligt att skapa en hierarki av grupper med användare och enheter, där en grupp kan få tillgång till ett antal enheter som är dolda för andra grupper. Med hjälp av nedärvning är det även möjligt för föräldragrupper att få åtkomst till barngruppernas enheter.

Prevas Simple Connect är mycket mer än bara implementering av MQTT. Det är en samlad lösning med ett extra lager av logik för hantering av användare, enheter, rättigheter, para ihop och säkerhet.

HEMLIGHETEN BAKOM SUCCÉN

Hounö inledde ett samarbete med Design People som är experter inom innovation och design. De gjorde en sammanställning av kundens behov idag, och i framtiden, genom att involvera kunder och intressenter i processen. Målet var att identifiera värdeskapande kundupplevelser. Genom arbetet har Design People och Hounö identifierat ett antal tjänster och användningsmönster som tillsammans definierar Hounös molnbaserade lösning Let’s Cook.

Prevas har deltagit i hela processen och fungerat som teknisk sparringpartner när det gäller möjliga tekniska lösningar, och Prevas har även implementerat lösningen och använt Prevas Simple Connect som infrastruktur och Angular JS för frontendutveckling. Molnlösningen Let’s Cook har nu lanserats.

Det viktigaste i det här projektet är en kund med visioner, en designpartner som kan leda den innovativa processen gentemot kundens intressenter och en utvecklingspartner som besitter all nödvändig teknisk kompetens, från enheter till molnet, för att förverkliga lösningen. Det räcker inte att vara webbutvecklare, expert på inbyggd programvara eller maskinvaruutvecklare, man ska täcka in varenda liten detalj för att kunna leverera en totallösning. Samarbete är nyckeln till framgång!

FRAMTIDSPLANER OCH NYA PROJEKT

Hounös moderbolag, Middleby, planerar nu för en utvidgning till sina systerbolag med en lösning som de kallar Middleby Connect. En lösning där slutkunden inte bara har sina ugnar i molnet med alla fördelar som det innebär, utan också kan få in många andra Middleby-produkter i samma lösning. En lösning där enheter kan kommunicera med varandra, där man kan hämta en samlad översikt över förbrukningen för hela köket och där förebyggande service inte bara omfattar en produkt utan lösningen ser till att hela köket är funktionsdugligt.

För Prevas är det verkligen spännande att få vara deras partner och utveckla en totallösning för uppkopplade produkter. Vi ser även att flera av våra befintliga och nya kunder överväger liknande projekt och där man startar med att testa av några mindre proofs-of-concepts.

Med hjälp av befintliga prototyper och Prevas Simple Connect kan vi få upp deras produkter i molnet och sedan utveckla en enkel produktportal där idéer kan testas inom den egna organisationen och hos kunderna. Därigenom kan vi tillsammans enkelt utvärdera ifall vi arbetar i rätt riktning. Det kan vara svårt att räkna på business-casen och till viss del handlar det om att våga pröva något nytt. Göra något helhjärtat, med passion och arbeta tillsammans med personer och företag som kan staka ut vägen och stötta med nödvändig kompetens när det behövs.

Vill du veta mer om det här projektet eller få reda på vad Prevas kan göra för dig, kontakta oss.

KONTAKTA OSS
Søren W. Mathiasen, Sales & Marketing Prevas Denmark, e-mail

Smarta produkter, uppkopplade ugnar IoT
Smarta produkter, uppkopplade ugnar IoT
Smarta produkter, uppkopplade ugnar IoT

Relaterade case

 • Sordin

  Innovativa hörselskydd för fungerande gruppkommunikation

 • BellPal

  Smart klocka för falldetektering

 • JABII

  JABII gör kampsport roligt och smärtfritt

 • Global leverantör inom farm management

  Lönsammare mjölkproduktion