language arrow_drop_down
DK NO EN

Kund:

Uddeholm

Digitaliserade krispärmar

Det ska vara enkelt att förstå vad man ska göra när olyckan är framme!

Med hjälp av Prevas har Uddeholm tagit fram en krisapp som de använder vid eventuella incidenter. Det var Uddeholms säkerhetschef Mathias Hedlund och VD Johnny Sjöström som kallade till möte för att diskutera möjligheten med att – som de kallade det – ”digitalisera krispärmarna”. Det främsta problemet var att dessa var utspridda över stora områden med allt vad det innebar av uppdateringar kring semestervikarier, personer som slutat, telefonlistor…

– Vi ville veta vilka möjligheter som fanns, berättar Mathias. Vi hade en väldigt grov plan eller skiss i ett textdokument som vi utgick ifrån vid diskussionen om vad en app borde innehålla och vilka funktioner vi ville ha med.

Efter lite bollande av idéer kom de ganska snart fram till en första layout. De la ner mycket arbete på allt från säkerhetsaspekter till användarvänlighet och hade en betaversion klar ca fem månader senare. Efter en testperiod togs systemet i drift.

– Tanken var att chefer och arbetsledande personal på Uddeholm skulle ha informationen i sin företagsmobil så vi diskuterade möjligheten att tillföra värde, säger Patrik Olsson Bichis, digitaliseringsexpert på Prevas.

INTEGRERAD I DET ADMINISTRATIVA SYSTEMET

När ramarna var satta landade själva utvecklingsarbetet hos Tobias Jansson, utvecklare på Prevas. Det enda tekniska kravet var egentligen att lösningen på ett smidigt sätt skulle kunna jacka in i det administrativa system som Uddeholm har i bakgrunden. Eftersom Prevas även utvecklat det så innebar det inget större problem.

– I samråd med Mathias och hans åsikter kring funktion och utseende utvecklade vi appen i .NET och med Aurelia-ramverket, det vill säga modern webbteknik, berättar Tobias. Vi ville så snabbt som möjligt ta fram en testsite där vi kunde pröva systemet med fiktiva data.

Initialt omfattade appen statiska listor på åtgärder men de förde tidigt in mer dynamiska funktioner. Beroende på incident får brukaren stöd för hur hen ska agera stegvis, till exempel vad som ska nämnas vid samtal till 112, vilka som ska kontaktas och i vilken ordning. Allt dokumenteras i en logg.

– För oss var själva informationsflödet viktigt, vid incidenter kan det förekomma både felaktiga och motstridiga uppgifter, säger Mathias.

Här får vi en snabb överblick över vad som hänt och vem som gjort vad. En krisapp får per definition inte vara krånglig eller svårhanterad. Brinner det så är det sista du behöver en fråga om dina inloggningsuppgifter … Du vill veta exakt vad du ska göra här och nu. Vid en större incident nås Uddeholms krisledningsgrupp direkt när en incident skapas i appen. Berörda chefer kan också läggas till i flödet så att informationen når dem som behöver den.

DIREKT OCH KONKRET STÖD I EN PÅGÅENDE INCIDENT

Tobias framhåller att krisappen inte är ett rapporteringsverktyg utan ett stöd under pågående incident. När någon larmat så öppnas chattloggen med konkreta stöd kring vem som ska göra vad och med en karta över aktuellt område.

– Appen är till för Uddeholmanställda och det är deras rapportering som initierar aktiviteter vid en kris, förklarar Tobias. I ett nästa steg kommer vi kanske att utnyttja den smarta fabriken på ett mer avancerat sätt med exempelvis automatlarm.

För Tobias med sin bakgrund från IT var det nyttigt och viktigt med det stöd och den industrierfarenhet som hans kollegor på Prevas kunde erbjuda. Det säkerhetstänk som ett industriföretag som Uddeholm har är inget naturligt eller självklart för en IT-byrå.

– Sedan ska man komma ihåg att ett litet startup-företag förmodligen aldrig hade kommit in på Uddeholm, även om de rent tekniskt kunnat lösa problemet, konstaterar Tobias. Det är därför kunskapsbredden med fler medarbetare i kombination med upparbetade erfarenheter är så oerhört viktigt för Prevas.

Sedan introduktionen har en del förändringar införts i appen, som exempelvis möjligheten att se vilka som är inloggade – vid ett larm mitt i natten kan det vara skönt att veta vilka som är informerade och medvetna om ärendet. I samband med en incident så skickas också ett SMS ut till berörda personer som innehåller en länk som aktiverar appen som mottagaren kan trycka på istället för att svara.

– Det måste vara lätt att göra rätt, vi har ett bra samarbete och en öppen dialog med Prevas, de lyssnar på våra synpunkter, säger Mathias. Jag är ingen programmerare men jag visste ungefär vad vi ville ha och de visste vad som var praktiskt möjligt och hur det kunde genomföras. Allt har varit väldigt positivt!

Vill du veta mer om det här projektet eller få reda på vad Prevas kan göra för dig, kontakta oss.

KONTAKTA OSS
Johan Lindqvist, e-mail

Smart industri, krisapp
Smart industri, krisapp
Smart industri, krisapp

Relaterade case

 • Sordin

  Innovativa hörselskydd för fungerande gruppkommunikation

 • BellPal

  Smart klocka för falldetektering

 • JABII

  JABII gör kampsport roligt och smärtfritt

 • Global leverantör inom farm management

  Lönsammare mjölkproduktion