language arrow_drop_down
DK NO EN

Kund:

ROMO Wind

Nytt sensorsystem ger vindkraftverk optimal prestanda

Prevas är utvecklingspartner åt ROMO Wind, som använder en ny banbrytande metod för att mäta den vind som träffar ett vindkraftverk.

Den avancerade tekniken bygger på många års forskning och utveckling och kan ge stora besparingar för ägarna av vindkraftverken. ROMO Winds mål är att sätta ny industristandard för vindmätning. De levererar sina produkter över hela världen med Tyskland som största marknad. Andra viktiga marknader är Italien, Frankrike och Spanien. I Danmark finns för närvarande cirka 35 installationer av iSpin och i Sverige cirka 50.

”Den här plattformen kan användas till fler saker än det vi gör nu. Vi har fått Prevas hjälp
att utveckla en teknikplattform som bidrar till att göra våra produkter intelligenta.”
Mark Hvilsted, Head of Products & Technology, ROMO Wind.

iSpin är ROMO Winds sensorsystem. Det som gör iSpin unikt är att sensorerna sitter längst fram på vindkraftverkets rotor, den del som vinden träffar först. Det ger en mycket mer exakt mätning av väderförhållandena än vad som normalt är fallet. Traditionellt är vindmätarna placerade längst bak på nacellen (turbinhuset), vilket gör att mätningen störs av den turbulens som vingarna genererar. När vinden mäts bak på rotorn har den redan slagits ”sönder” av vingarna – och det är redan historiska data som mäts. ROMO Wind har upptäckt att cirka hälften av de vindkraftverk som de kontrollmätt inte är korrekt placerade i förhållande till vinden. Om ett vindkraftverk står bara några grader fel mot vinden går ägaren miste om en procent av sin årsproduktion.

ROMO Wind har själva stor teknisk kunskap men vände sig till Prevas för att få hjälp med att utföra själva kravspecifikationen för uppdraget samt att utveckla en robust och skräddarsydd plattform för iSpin som de själva kan bygga vidare på. Företaget hade tidigare en plattform som byggde på standardmoduler, så kallad ”hyllvara”. De vill nu själva äga all teknik i produkten.

ROMO Wind använde Prevas-modellen där den första etappen var en förberedelse av en kravspecifikation, samt att bestämma sig för vilken arkitektur/programvarudesign som var bäst lämpad för uppdraget. Nästa etapp var att förbereda en tekniskt hållbar lösning och den tredje etappen var att göra en förstudie som tydliggjorde uppdragets krav och syfte.

Prevas utvecklade en program- och maskinvaruplattform och genomförde mätningar och tester för att säkerställa att man levde upp till kraven från ROMO Wind och de krav som finns i lagstiftningen. Slutligen bidrog Prevas med arbete under godkännandefasen fram till certifiering och CE-märkning. Prevas har dessutom spelat en central roll vid utvecklingen av huset till produkten. Lösningen bygger på Prevas Industrial Linux (PIL) – en industriell plattform som ger kunden kostnadseffektivitet, eftersom Prevas återanvänder teknik och samlad erfarenhet från hela världen. Därefter skräddarsys Linux-plattformen efter den specifika kunden.

”Samarbetet med Prevas gick smidigt och effektivt och fungerar perfekt. I ett projekt uppstår det alltid oförutsedda problem. Det har Prevas hanterat väldigt bra. Med en utvecklingspartner går man in i en långvarig relation och även när huvudprojektet är avslutat lever den relationen vidare.” Mark Hvilsted

Med iSpins mätmetod kan man säkerställa att vindturbinerna inte förlorar produktivitet och ägarna av vindkraftverken får bättre insikt i vindförhållandena genom att alla viktiga vindparametrar mäts samtidigt. ROMO Wind har flyttat fram sin position i fråga om kvalitet och pris och kan idag bygga vidare med egna applikationer på plattformen. iSpin är dessutom enklare att installera eftersom systemet med tre sensorer nu kan rymmas i ett och samma hus. Med Prevas hjälp har ROMO Wind kommit närmare sitt mål, att göra iSpin till industristandard för vindmätningsteknik. Företaget hade i augusti 2017 mer än 350 system i drift vilket motsvarar över 1 000 sensorer. Genom att ta hjälp av Prevas tog sig ROMO Wind snabbare förbi många fallgropar och kan nu snart lansera en ännu robustare, fjärde generation av iSpin.

Vill du veta mer om det här projektet eller få reda på vad Prevas kan göra för dig, kontakta oss.

KONTAKTA OSS
Søren W. Mathiasen, e-mail

Sensorsystem för vindkraftverk

Relaterade case

 • Scatec ASA

  Digitaliserad underhållslösning till solcellsanläggningar

 • Polarium

  Delning av produktinformation möjliggör utveckling av energilagringslösningar vid Polarium

 • Brüel & Kjær Vibro

  Affärer baserade på partnerskap 

 • Sol Voltaics

  Nanotrådar fångar solenergi