language arrow_drop_down
DK NO EN

Kund:

Löfbergs kafferosteri i Karlstad

Molnbaserat underhållssystem

Löfbergs kafferosteri i Karlstad har inlett ett omfattande strategiarbete för att effektivisera sitt underhåll. Målet med satsningen är att förbättra driftsäkerheten och öka tillgängligheten på maskinerna i produktionen. Prevas levererar it-stöd – det molnbaserade underhållssystemet Infor EAM.

Löfbergs underhållsresa mot ökad driftsäkerhet

Ett mer strukturerat och förebyggande underhåll är en viktig del i Löfbergs arbete för att skapa tillväxt. Företaget såg en tydlig potential – med högre driftsäkerhet är det möjligt att öka produktionen i de befintliga anläggningarna och med hjälp av den befintliga personalen. Michael Jansson, förbättringsledare på Löfbergs, har varit ansvarig för att ta fram företagets nya underhållsstrategi.

– Nu strävar vi mot att utföra varje arbetsorder med rätt resurs och i rätt tid, säger Michael Jansson. Vi ska effektivisera genom att arbeta smartare – inte genom att springa fortare.

Underhållsstrategin innebär bland annat gemensamma köer för alla underhållsarbeten och personlig tilldelning av arbetsordrar till företagets tekniker. Tidigare kunde teknikerna plocka arbetsordrar utifrån personliga preferenser, nu är det istället behoven i produktionen som styr. Strategin färdigställdes under 2016 men för att realisera det nya arbetssättet krävdes ett nytt it-stöd.

– Vi skickade ut en kravlista till flera integratörer av underhållssystem, berättar Michael Jansson. Prevas visade stor förståelse för våra behov och kunde presentera en lösning som var mitt i prick för vår anläggning och för våra ambitioner. Dessutom hade Prevas en klar bild över hur implementeringen skulle gå till, vilket kändes tryggt.

Infor EAM från Prevas

Prevas är nordisk återförsäljare av Infor EAM, världens största molnbaserade underhållssystem. Magnus Windhede, chef för Center of Excellence EAM på Prevas, har varit ansvarig för implementeringen på Löfbergs.

– Vårt koncept utgår från att förse varje medarbetare med den information som behövs för att fatta kloka beslut, förklarar Magnus Windhede. Informationen ska finnas tillgänglig vid rätt tid och på rätt plats. Mobiliteten är viktig, du ska kunna hämta och lämna information där du är, något som Infor EAM medger på ett väldigt bra sätt.

För Löfbergs verksamhet innebär det att teknikerna kommer kunna hämta arbetsordrar i mobiltelefon eller surfplatta. Maskinoperatörerna ges möjlighet att felanmäla på plats och komplettera sin rapport med foto och film. 

– En styrka med Infor EAM är just att det är flexibelt och skalbart, säger Magnus Windhede. Det är enkelt att komma igång och jobba med de frågor som är akuta och sedan kan vår kund succesivt addera fler funktioner. Det är ett perfekt system att växa med.

Struktur och planering frigör tid

Löfbergs strukturerade arbetssätt och nya underhållssystem har redan frigjort cirka 35 procent av teknikernas arbetstid, tid som nu kan användas för planering och ytterligare effektivisering av underhållsarbetet.

– Det kan till exempel handla om att vara förberedd när det dyker upp ett oförutsett underhållsfönster, förklarar Michael Jansson. Om exempelvis en pallastare strular så kan vi passa på att utföra underhåll på packmaskinen eftersom den ändå kommer att stå stilla. Tidigare fanns inte den beredskapen, det saknades ofta instruktioner eller reservdelar, jobbet blev inte gjort.

En del av teknikernas arbetstid avsätts nu för att bereda kommande underhållsarbeten. Det innebär att Löfbergs kan förädla sina underhållsaktiviteter genom att kvalitetssäkra och effektivisera utförandet.

– Med Prevas hjälp har vi lyckats skapa tid så att våra tekniker kan vara delaktiga i utvecklingen av underhållsarbetet. Vi arbetar mer långsiktigt och bidrar till att tillgängligheten på maskinerna ökar. Det här handlar om utveckling, det var inget fel på det vi gjorde innan men nu har vi tagit underhållsarbetet till en ny nivå, avslutar Michael Jansson.

Fakta om prevas Infor EAM

 1. En installation av Infor EAM tar cirka 4-6 veckor beroende på vilka resurser kunden själva kan avsätta för arbetet.
 2. Prevas har hittills genomfört över 80 installationer för industrikunder i Sverige, Norge, Danmark och Finland.
 3. Tidigare installationer visar bland annat besparingar på upp till 50 procent på arbetskostnader relaterade till underhåll, samtidigt som maskinernas tillgänglighet ökar med upp till 10 procent.

Vill du veta mer om det här projektet eller få reda på vad Prevas kan göra för dig, kontakta oss.

KONTAKTA OSS
Helena Lundin, e-mail

Underhållssystem Löfbergs
Underhållssystem Löfbergs Prevas Infor EAM
Underhållssystem Löfbergs molnbaserat

Relaterade case

 • Karlstads kommun

  Karlstads kommun säkrar framtidens VA-underhåll med HxGN EAM

 • Hexagon Ragasco

  Effektiv lagerstyrning och mindre svinn med HxGN EAM

 • Göteborgs Spårvägar

  Standardiserat och molnbaserat underhållssystem, i samarbete mellan Göteborgs Spårvägar och Prevas

 • Scatec ASA

  Digitaliserad underhållslösning till solcellsanläggningar