language arrow_drop_down
DK NO EN

Kund:

Human Care

Uppkopplad medicinteknik förbättrar verksamheten

Digitaliseringen banar väg för utveckling av smarta produkter, även när det gäller tillämpningar där tekniken är relativt enkel. I samarbete med Prevas utvecklar det svenska företaget Human Care molnuppkopplade lyftlösningar som förebygger arbetsskador och hjälper vårdgivare att planera sin verksamhet.

Human Care är ett svenskt företag med huvudkontor och produktutveckling i Stockholm. Företaget har även försäljningskontor i USA, Kanada, Holland och Australien. Företagets taklyftar används på vårdboenden, sjukhus och i hemmiljö för att flytta rörelsehindrade personer, till exempel från säng till rullstol eller från rullstol till badkar.

– Med hjälp av Prevas har vi tagit fram en framtidssäkrad teknikplattform och positionerat oss som en aktör som leder utvecklingen inom detta område, säger Göran Möllebo, global produktchef på Human Care. Våra nya taklyftar är de mest moderna som finns tillgängliga på marknaden.

Traditionellt så genomförs patientlyft inom vården manuellt av två personer. En takmonterad, motordriven lyft underlättar personalens arbete vilket förebygger arbetsskador och sjukskrivningar. Det behövs bara en person för att genomföra lyftet och dessutom flyttas patienten på ett säkrare, bekvämare och mer värdigt sätt.

Helhetsansvar för produktutvecklingen

Human Cares lyftsystem består av en takmonterad aluminiumskena där en motordriven lyft kan föras fram och tillbaka med hjälp av en löpvagn. I lyften fästs en sele som finns i olika utföranden beroende på patientens storlek och typ av rörelsehinder. Företaget har utvecklat systemet sedan 1990-talet och under de senaste åren har Prevas medverkat i arbetet. Nu lanseras den fjärde produktgenerationen där Prevas har ansvarat för alla delar av produktutvecklingen – projektledning, mekanik, elektronik och mjukvara.

– Här i Stockholmsregionen har Prevas stor kompetens och erfarenhet av projekt inom Life Science, säger Thomas Schaumann, regionchef på Prevas. I samarbetet med Human Care har vi haft en unik möjlighet att ta ett helhetsgrepp om ett intressant utvecklingsprojekt med stor marknadsmässig potential.

Vilka är då nyheterna i Human Cares nya produktgeneration? Förutom designmässiga och mekaniska förbättringar så är den viktigaste förändringen att utrustningen nu är mjukvarubaserad – något som öppnar nya möjligheter.

– Taklyftarna innehåller ny teknik som ger större flexibilitet för styrning och övervakning av användningen, säger Thomas Schaumann.

Molntjänst skapar mervärde

Precis som i alla andra branscher så finns det också ett behov av att koppla upp produkter för att öka kundnyttan. Det gäller även tillämpningar där tekniken är relativt enkel. Genom att koppla en molntjänst till taklyftarna så kan information om produkternas status och användning lagras och analyseras.

– Denna information tillför ett stort värde för Human Cares kunder, säger Mikael Wadlund, digitaliserings- och IoT-ansvarig på Prevas, som har varit ansvarig för utvecklingen av molnfunktionen. De kan till exempel se hur ofta en viss utrustning används och vilka tider på dygnet. Underhållet av utrustningen blir också proaktiv när serviceinsatser kan planeras baserat på driftinformation och den samlade ”erfarenheten” från leverantörens samtliga uppkopplade produkter.

Att utrusta en vårdavdelning på ett sjukhus eller ett vårdboende med taklyftar innebär en stor investering i ett tekniskt system som ersätter manuella arbetsmoment. Därför innebär möjligheten att få ut data om produkternas användning ett stort mervärde. Informationen kan till exempel användas för att underlätta schemaläggning, eller för att sätta in utbildningsinsatser om det visar sig att nyttjandegraden går ner.

– När vi visar upp våra produkter på mässor runtom i världen så lägger vi stort fokus på att kommunicera de nya värden som den mjukvarubaserade plattformen ger, säger Göran Möllebo. Det är en utmaning i en traditionell bransch men vi upplever att intresset på inköpssidan är stort.

Prevas en partner för en digital resa

Framöver fortsätter arbetet med att bygga ut produkternas funktionalitet genom att utveckla mjukvara och användargränssnitt. Human Cares kunder kommer att ställa nya krav på produkterna och därigenom hjälpa till att driva utvecklingen framåt. I det fortsatta arbetet har Prevas en viktig roll.

– Medarbetarna från Prevas bidrar med kunskap och erfarenhet som är ovärderlig för vår produktutveckling, säger Göran Möllebo. Dessutom visar de ett stort engagemang och intresse för hur våra produkter används i verkliga vårdsituationer.

– För oss har projektet varit värdefullt eftersom det utgår från en analog produkt där vi har kunnat tillföra värde genom att addera ett visst mått av digitalisering, säger Mikael Wadlund. Vår bedömning är att många företag sitter på oslipade diamanter i sin produktportfölj, men de vet inte hur de ska ta steget och lyfta dem till en ny nivå. Där kan vi på Prevas hjälpa till.

Vill du veta mer om det här projektet eller få reda på vad Prevas kan göra för dig, kontakta oss.

KONTAKTA OSS
Robert Tönhardt, e-mail

Uppkopplad medicinteknik
Uppkopplad medicinteknik
Uppkopplad medicinteknik

Relaterade case