language arrow_drop_down
DK NO EN

Kund:

Hy5

Hy5 utvecklar tillsammans med Prevas handprotes med greppmöjligheter

Hy5 är namnet på en mycket unik hydraulisk styrd proteshand. Protesen är nu på väg att bli kliniskt testad och ska lanseras på marknaden under 2017. Prevas har bidragit till utvecklingen. Jos Poirters, CTO på Hy5 Pro AS, berättar här hur hans dröm besannats – att ge högsta möjliga livskvalitet för alla människor i behov av en handprotes.

Uppdrag: Extern utvecklingspartner. Förberett elektronikkonstruktioner och ramverk för att möjliggöra kliniska prövningar. Hjälpt till med det nödvändiga pappersarbetet avseende mjukvaruprogrammering och elektronik för att få produkten CE-märkt.

IDÉN KOM för 15 år sedan när jag arbetade som maskiningenjör för temaparken ”De Efteling” i Holland. De gör enorma investeringar i tekniskt avancerade attraktioner; av vilka några är högteknologiska dockor med händer och rörliga fingrar. Händernas rörelser drivs av elmotorer och händerna består av många små ömtåliga delar, ganska lik dagens handproteser. Enheterna fick ofta motorstopp och var dyra i drift. Mitt uppdrag blev att komma upp med olika, mer underhållsvänliga sätt. En av mina lösningar var mikrohydraulik.

Efter att ha lämnat Holland för Norge började jag utforma och bygga handproteser. Det är viktigt att förstå att en robothand är helt annorlunda än en handprotes eftersom en handprotes bara kan använda den mänskliga handen för att bygga volym. Hydrauliken för en handprotes måste utformas och byggas helt från början. Utmaningen att utforma en hand som endast använder ett visst utrymme, är lätt, snabb, stark, robust, ser ut som en mänsklig hand och har en hög funktionalitet är enorm. Många av dessa egenskaper är kontraproduktiva. Utmaningen är därför att utforma en handprotes som har en bra kombination av alla dessa egenskaper. Några av egenskaperna kan ändras inom vissa ramar, med hjälp utav elektronik och rätt mjukvara, vilket är en fördel för olika människor med olika behov.

START OCH CE-MÄRKNING
I mars 2015 startade vi företaget Hy5 Pro AS med fyra personer; Christian Fredrik Stray, Michael Holland, Øyvind Granaasen Fougner och jag. Prevas kom in som extern konsult i oktober 2015. Vi adderade därmed den expertis som jag, som är mekanikingenjör, saknade.

Prevas hjälpte oss med det nödvändiga pappersarbetet avseende mjukvaruprogrammering och elektronik. Något som behövdes för att få vår produkt CE-märkt. Teamet från Prevas har också uppmuntrat oss att ställa kritiska frågor till oss själva och sist men inte minst har de hjälpt oss att ställa de rätta frågorna om säkerheten i Hy5. Efter inledande möten, och baserat på insamlad information, har Prevas förberett elektronikkonstruktioner och ramverk som möjliggjort att vi kan göra kliniska prövningar med 10 Hy5:er i en verklig miljö. De människor som vi har arbetat med från Prevas är mycket skickliga.

De kliniska prövningarna kommer nu att göras på ett universitetssjukhus av ortopedingenjörer och sjukgymnaster och övervakas av en oberoende tredje part som tillsammans med universitetet kommer att utarbeta en rapport om resultaten av testerna.

PRODUKT SOM GER BÄTTRE LIVSKVALITET
Vi som företag strävar efter att höja livskvalitén för människor i behov av en handprotes; i hela världen, såväl i i-länder som i utvecklingsländer. För att nå detta mål är Hy5 vår första produkt i en rad av ”bättre livskvalitet-produkter”. Det ska bli spännande att se hur användarna kommer att uppleva Hy5 vad avser funktionaliteten. Hittills har testanvändare samt teknisk- och ortopediska experter gett mycket positiv feedback till Hy5 och det har bidragit till att vår handprotes ser ut som den gör idag. I januari tilldelades Hy5 Pro och Prevas finansieringsstöd genom EU och EUREKAs forskningsprogram Eurostars för sitt bidrag till ett projekt som kallas ”Hands4All”. Hy5 Pro och Prevas fortsätter här sitt samarbete och projektet kommer att pågå i över två år med målet att utveckla en ännu bättre Hy5 samt att utveckla fler storlekar för att även passa kvinnor och barn.

Vi siktar på att utveckla en produkt som fungerar problemfritt emellan serviceintervallerna. Serviceintervallens längd beror mycket på användaren av protesen. Vissa använder sin protes som en hammare eller en kofot. Hy5 bör kunna klara av ovarsam hantering särskilt på grund av dess titanfingrar, men först måste mekaniken och gränser för användning testas av SINTEF (tekniskt forskningsinstitut i Norge). Hy5-teknik kan användas för många andra tillämpningar i och runt robotteknik och fjärrstyrda gripdon inom många marknadssegment. Vår teknik skyddas av tre godkända patentansökningar och i år lämnar vi in en Patent Cooperation Treaty (PCT). En PCT ger möjlighet till att söka globalt patentskydd.

Hy5 har endast en bråkdel av kapaciteten hos den mänskliga handen och kan inte på något sätt jämföras med naturens under. Men om Hy5 är precis så robust och funktionell som vi hoppas, kommer det definitivt att kunna hjälpa användare att få en högre livskvalitet.

Vill du veta mer om det här projektet eller få reda på vad Prevas kan göra för dig, kontakta oss.

KONTAKTA OSS
Robert Tönhardt, e-mail

Hy5 hydraulisk styrd proteshand
Hy5 hydraulisk styrd proteshand

Relaterade case