language arrow_drop_down
DK NO EN

Kund:

Sandvik Mining

Sandvik mining satsar på automation 

Sandvik Mining i Västberga utökar kapaciteten och tar kontroll över en större del av sin process. Prevas har levererat och driftsatt en ny produktionslina med robotar respektive ett komplett automationssystem, som har integrerats med maskiner och ett nytt höglager.

Uppdrag: Levererat och driftsatt en ny produktionslina med robotar och ett automationssystem.

Bildtext: Daniel Lindqvist och Fredrik Tallbom visar upp den nya produktionslinan på Sandvik Mining i Västbrega. Smarta men ändå enkla och robusta automationslösningar har utvecklats och implementerats i nära samarbete med Prevas.
En industrirobot packar färdiga kartonger med hårdmetallskär till det automatiska höglagret.

I VÄSTBERGA har vi arbetet med hårdmetall sedan 50-talet och det finns en stor kunskap om hur materialet ska hanteras. Investeringen görs möjlig tack vare effektivisering, men samtidigt har vi möjlighet att förbättra arbetsmiljön för operatörerna och minska vår påverkan på den yttre miljön, säger Daniel Lindqvist, teknisk chef på Sandvik Mining i Västberga.

Sandvik Mining tillverkar hårdmetallskär för gruv- näringen. Med den nya, automatiserade anläggningen tar Sandvik Mining kontroll över de avslutande stegen av processen.

ROBOTBETJÄNING OCH SJÄLVKÖRANDE TRUCKAR
Prevas har utformat, installerat och driftsatt ett nytt automatiserat flöde, komplett med maskiner, robotar och styrsystem. Projektet startade i januari 2014 och leveransen genomfördes sedan fortlöpande under 2014. Den nya produktionslinan omfattar flera koncept som har utvecklats i samarbete mellan Sandvik och Prevas under projektets gång. I den ursprungliga layouten skulle till exempel tre maskiner betjänas av varsin lyft.

– Genom att justera placeringen av maskinerna gick det att ersätta de tre lyftarna med en enda robot. För att skapa en bättre arbetsmiljö för operatörerna, framför allt med avseende på buller, placerades maskinerna och roboten i ett eget rum i anläggningen, säger Lars-Erik Forsberg, säljchef för systemlösningar på Prevas och ansvarig för leveransen till Sandvik Mining.

En annan lösning som har fallit väl ut är materialtransporter med hjälp av AGV, Automated Guided Vehicles. Från början var tanken att materialet skulle transporteras in i anläggningen på transportband, men med självkörande truckar blev det möjligt att åstad- komma en öppnare och trevligare layout.

– Självkörande truckar erbjuder en flexibel lösning som kan anpassas efter våra framtida behov och prioriteringar. Dessutom visade det sig faktiskt att transportband hade blivit betydligt dyrare, säger Daniel Lindqvist.

Initiativet till självkörande truckar kom från Fredrik Tallbom, ansvarig tekniker på Sandvik Mining. Prevas kunde stötta med ett gränssnitt som gjorde lösningen möjlig, både mekaniskt och kommunikationsmässigt.

– Vi konstruerade tekniska lösningar, till exempel för att truckarna på ett säkert sätt ska kunna hämta och lämna material på de olika stationerna. Tack vare ett öppet samarbete, med regelbundna möten och diskussioner, nådde vi fram till ett mycket bra slutresultat, säger Lars-Erik Forsberg.

ENKLA, ROBUSTA LÖSNINGAR
Från Prevas sida medverkade en rad experter i projektet som projektledare, mekaniska konstruktörer, elkonstruktörer, installatörer samt robot-, celldator- och PLC-programmerare. En stor del av arbetet utfördes också i Prevas egen verkstad i Västerås.

– För att underlätta installationen och korta driftsättningstiden ställde vi upp det mesta på vår verkstad och testade kommunikationen och funktionerna, innan vi levererade till Västberga, säger Lars-Erik Forsberg.

Projektet har krävt en hel del specialanpassning och problemlösning, Samtidigt betonar Daniel Lindkvist att Sandvik Mining hela tiden har strävat efter att implementera så enkla och robusta lösningar som möjligt.

– Tillsammans med Prevas har vi simulerat flödena noggrant och sedan byggt upp produktionslinan ”straight forward”, med låg komplexitet. Vår produktion är ganska enkel, med klassiska robotar som lyfter in och ut material, så det finns ingen anledning att krångla till det, förklarar Daniel Lindqvist.

Trots att det återstår en del arbete med att finjustera flödet och öka flexibiliteten i anläggningen så är Daniel Lindqvist full av tillförsikt inför framtiden.

– Installationen och driftsättningen har rullat på bra och vi är också mycket nöjda med det stöd och den support som vi har fått från Prevas när vi nu har börjat testköra anläggningen. Vi är glada att kunna satsa här i Västberga och ser fram emot fortsatt utveckling av vår produktion och verksamhet, avslutar Daniel Lindqvist.

Vill du veta mer om det här projektet eller få reda på vad Prevas kan göra för dig, kontakta oss.

KONTAKTA OSS
Peter Karlsson, Prevas AB, e-mail

Sandvik Mining satsar på Automation_Prevas
Sandvik Mining satsar på Automation_Prevas
Sandvik Mining satsar på Automation_Prevas

Relaterade case

 • Moelven

  Automatiserad planering frigör resurser hos Moelven

 • Uddeholm

  Automation för hållbarhet och kvalitet.  

 • ABB Robotics

  Robot bygger robotar på ABB

 • ASM Foods

  Smakfull utveckling