language arrow_drop_down
DK NO EN

Kund:

Arla Foods

Arla bygger europas största mejeri för cottage cheese

Efterfrågan på KESO® har ökat kraftigt under de senaste åren. Begränsad kapacitet i det tidigare mejeriet och en möjlighet att effektivisera tillverkningen ledde fram till beslutet att flytta hela verksamheten till ”nygamla” lokaler i Falkenberg. Prevas har levererat och driftsatt ett skalbart och framtidssäkrat produktionssystem.

Uppdrag: Anpassa och driftsätta ett nytt MES produktionssystem samt övergripande ansvar för att samordna och integrera de olika leverantörernas styrsystem.

Bildtext: Flaggskeppet bland Arlas cottage cheese-produkter är givetvis Keso®, ett varumärke som registrerades redan 1958. Hålls fram av Tintin Mattsson, produktionschef.

FÖRSÄLJNINGEN AV COTTAGE CHEESE – där Arlas varumärke KESO® är mest bekant för konsumenterna – har ökat med omkring 25 procent per år under de senaste fem åren. Produkterna är hälsosamma, goda och har hög förädlingsgrad, vilket gör att utvecklingen välkomnas av såväl de svenska mjölkbönderna som av oss på Arla, säger Owe Jarlö, mejerichef på Falkenberg mejeri.

Tidigare har Arla tillverkat sina olika cottage cheese-produkter på Skövde mejeri, även där under ledning av Owe Jarlö som snart har arbetat i 45 år på olika befattningar inom företaget. Kapaciteten i Skövde har dock varit begränsad – mejeriet ligger centralt och när staden har vuxit och förtätats har möjligheten att expandera verksamheten försvunnit.

– Produktionen i Skövde slog helt enkelt i taket. Med begränsad produktionskapacitet kan vi inte nå ut till nya marknader som till exempel Norge, Tyskland och Storbritannien. Under 2013 pågick till och med en slags ransonering till livsmedelsbutikerna eftersom produktionen inte räckte till, berättar Owe Jarlö.

Ungefär samtidigt som produktionen av cottage cheese gick på högvarv i Skövde avvecklades Arlas hårdosttillverkning i Falkenberg och lokalerna stod tomma. Här såg Arla möjligheten att bygga upp ett nytt, anpassat mejeri för cottage cheese, med hög kapacitet och i närhet till de många mjölkproducerande gårdarna i Halland.

PREVAS LEVERERAR PRODUKTIONSSYSTEM
Under 2014 påbörjades uppbyggnaden av nya produktionslinor i Falkenberg och under 2015 har befintliga maskiner och utrustning från Skövde mejeri flyttats över och installerats. Deltatec har varit huvudentreprenör för det mycket omfattande projektet och Prevas har anlitats för att anpassa och driftsätta ett nytt produktionssystem.

– Med snäva tidsramar har den viktigaste utmaningen varit att på ett strukturerat sätt få all utrustning på plats utan att kompromissa med kvalitén. För att säkra leveransen har vi förstärkt projektledningen och även försökt vara på plats i Falkenberg så mycket som möjligt, säger Lars Sandberg, säljansvarig för Prevas industrisystem i Västsverige.

Från Prevas sida har många olika kompetenser och funktioner varit involverade – projektledning, test, utveckling, support och underhåll. Samtliga har arbetat sida vid sida med Arlas egen personal. MES-systemet, som utgör Prevas huvudsakliga leverans i projektet, samlar in och analyserar produktionsdata för att optimera produktionen med avseende på exempelvis energianvändning och utnyttjande av olika resurser.

HÖGRE KAPACITET OCH EFFEKTIVARE PRODUKTION
Tidigare har Arlas årliga produktion av cottage cheese uppgått till cirka 20 000 ton, vilket alltså inte har varit tillräckligt för den växande marknaden. Det nya mejeriet i Falkenberg dimensioneras initialt för en kapacitet på 29 000 årston. Beroende på hur marknaden utvecklas under de kommande åren finns dock möjligheten att skala upp till hela 44 000 årston.

– Inledningsvis så kommer vi ligga på ungefär samma produktionsvolym som i Skövde. Den stora skillnaden är att vi med låg investering i utrustning och med en liten ökning av personalstyrkan kan öka produktionsvolymen kraftigt, säger Tintin Mattsson, produktionschef på Falkenberg mejeri.

Ett upplägg som tillåter anpassning av produktionen till marknadens behov ligger också helt i linje med hur Prevas vill arbeta.

– Det enda vi vet på lång sikt är att våra kunders verksamheter utvecklas, det kommer inte att se likadant ut om fem år som det gör nu. Därför strävar vi alltid efter att bygga skalbara och flexibla lösningar, säger Lars Sandberg.

MED SIKTE PÅ ”BUSINESS AS USUAL”
Under hösten arbetar Arla tillsammans med sina leverantörer för att stabilisera produktionen och komma in i daglig Flaggskeppet bland Arlas cottage cheese-produkter är givetvis KESO®, ett varumärke som registrerades redan 1958. Hålls fram av Tintin Mattsson, produktionschef. drift. Processerna optimeras och de restpunkter som finns kvar betas av, bland annat med stöd från Prevas.

– Prevas har haft en viktig roll i projektet, med övergripande ansvar för att samordna och integrera de olika leverantörernas styrsystem. Supporten har fungerat bra och nu hjälper de oss att förstå och reda ut de störningar som återstår, säger Tintin Mattsson.

Den sista september avslutades tillverkningen av cottage cheese i Skövde. Flytten till Falkenberg har genomförts utan några större nedgångar i produktionen. Otaliga tester har körts parallellt med den ordinarie mejeriverksamheten och en helt ny produktionsorganisation är på plats.

– Under snart ett och ett halvt år har vi levt i ständig förändring. Vi har flyttat och driftsatt system och teknisk utrustning, integrerat ny teknik och dragit igång produktionen med nya medarbetare som i många fall saknar tidigare erfarenhet av cottage cheese-produktion. Projektet har genomförts på ett fantastiskt sätt och både våra leverantörer och medarbetare har gjort stora insatser, sammanfattar Tintin Mattsson.

Vill du veta mer om det här projektet eller få reda på vad Prevas kan göra för dig, kontakta oss.

KONTAKTA OSS
Ylva Amrén, Region Manager West, e-mail

Arla bygger europas största mejeri för cottage cheese
Arla bygger europas största mejeri för cottage cheese

Relaterade case

 • Kenvue

  Johnson & Johnsons avknoppar konsumentprodukter till nya bolaget Kenvue – Prevas leder IT-migrering för Kenvues fabrik i Helsingborg

 • Hydroscand

  Flexibelt produktionssystem till Hydroscand

 • Meritor

  eLIPS ger Meritor full kontroll över avancerad produktionslogistik

 • GKN Automotive

  Flexibel internlogistiklösning firar 20 år i trogen tjänst