language arrow_drop_down
DK NO EN

Kund:

Kontigo Care

mhealth produkt, Hårda varor för mjuka frågor 

Produkten TripleA från Kontigo Care är på väg att göra stor succé. Tillsammans med Prevas har de redan vunnit Swedish Embedded Award, men frågan är om det inte är de mjuka värdena som ändå tar de högsta poängen.

Vi träffar Daniel Benitez, vd på Kontigo Care AB, i början av juni 2015 på ett hyperaktivt kontor i Uppsala. Han tar sig dock tid för att berätta historien om TripleA, en produkt de utvecklat tillsammans med Prevas som utgörs av en alkoholmätare i fickformat, en mobilapp samt ett system för datahantering. Syftet med produkten är att hjälpa alkoholister under den första kritiska tiden efter behandlingshemmens insats.

Idén till TripleA kommer från Daniel, som själv är nykter alkoholist, och är baserad på såväl tidigare yrkeserfarenheter som hans erfarenheter från behandling och efterbehandling. Han noterade att på behandlingshemmet fungerade oftast upplägget utmärkt med duktig personal, bra behandling och motiverade människor.

– Ändå återföll många bara en kort tid efter att de varit på behandlingshemmet i fem-sex veckor, berättar Daniel. De var alla välmotiverade människor. Vad var det som gjorde att de tog återfall, vad saknades när de lämnade behandlingshemmet?

Förlänger vårdprocessen
Under 2013 lät Daniel genomföra ett 100-tal intervjuer med beroende människor och de flesta, oavsett social eller ekonomisk bakgrund, berättade om ”okynnesåterfall”. En del använde till och med behandlingen som ett argument, eftersom de minsann visste vad de gjorde … Men framförallt sa alla att ”det hade inte behövt hända”. Så varför hände det? Daniel kom fram till att anledningen var att den pågående behandlingen avbröts så fort individerna lämnade behandlingshemmet.

– Det var inte det att de plötsligt ville dricka, utan snarare att de plötsligt gled ur behandlingsprocessen, berättar Daniel. Tänk om det gick att förlänga processen så att stödet fanns kvar även efter tiden på behandlingshemmet? Lösningen han kom fram till var en alkoholmätare kopplad till en app i mobiltelefonen, utrustning som vårdtagaren skulle få med sig när hen lämnade behandlingshemmet. Sedan var det ”bara” att omsätta idén i praktiken …

– Jag vet av egen erfarenhet att det är svårt att bygga hårdvara och vi hittade ingen utrustning eller alkohol­mätare som motsvarade våra krav, berättar Daniel. Den skulle vara klassad som medicinskteknisk produkt, liten, tillräckligt avancerad och kunna kommunicera trådlöst med en smartphone via Bluetooth.

Daniel insåg att de måste utveckla en ny hårdvara och började söka efter en samarbetspartner. Det fanns flera aktörer att välja mellan och det blev många möten, bland andra med Prevas. Deras professionella och trevliga bemötande ledde till att de tillsammans genomförde ett prototypprojekt, vilket i sin tur gjorde att Prevas fick – som Daniel uttrycker det – ”hålla i vår baby”.

– Jag sticker inte under stol med att det varit både upp- och nedgångar i samarbetet, men det är också anledningen till att vi fortfarande håller ihop, säger Daniel. Även när vi har stött på problem har vi haft en teamkänsla och öppet kunna prata med varandra.

Ett stöd för vårdtagaren
– Utmaningen har varit det breda helhetsansvaret, men det är också vår styrka. Vi är bra på att arbeta under tuffa regulatoriska krav med allt från mekanikdesign, sensor- teknik, mjukvaruutveckling, elektronik, m.m. fram till serieproducerade enheter. Det har varit en utmanande resa och vi gläds verkligen med Kontigo Care och deras framgång. När våra kunder lyckas, då når även vi våra mål säger Kristoffer Andersson, Consult Manager på Prevas i Uppsala.

TripleA fungerar genom att användaren vid slumpmässiga tillfällen uppmanas utföra ett nykterhetstest genom att blåsa i den trådlösa alkoholmätaren, detta samtidigt som mobiltelefonens kamera tar en bild av användaren för att visa att det är rätt person som blåser. Resultatet skickas sedan till den eller de personer som är relevanta i respektive fall, förslagsvis terapeuten men kanske även socialsekreterare, släktingar, vänner, arbetsgivare etcetera.

– Med TripleA vet personen att denne kommer bli påkommen med att ha druckit och i det läget väljer de flesta att skippa det där glaset med vin, säger Daniel. Skulle ett återfall ändå ske får terapeuten kännedom om det omgående, vilket gör att insatser kan sättas in i ett tidigt skede. Dessutom registrerar appen även att du verkligen går på de möten som är inplanerade, exempelvis hos din terapeut, KBT-möten eller AA-möten.

Systemet är även ett stöd för vårdtagaren i arbetet med att bygga upp alla brutna förtroenden. Litar din partner på dig? Viskar din chef eller kollega bakom ryggen att du dricker igen? Med TripleA rätas frågetecknen ut en gång för alla.

– Det erbjuder också en tvåvägskommunikation där innehavaren får en möjlighet att snabbt meddela om hen mår dåligt, framhåller Daniel. Det är inte ett övervakningssystem, det är ett förlängt och förstärkt stöd i behandlingsprocessen där TripleA fungerar som terapeutens förlängda arm och användarens förstärkta vilja.

Tekniken en möjliggörare
Kontigo Cares TripleA ligger helt rätt i tiden, inte bara med tanke på den intressanta teknik den representerar – vilket bland annat resulterat i att de tillsammans med Prevas vann Swedish Embedded Award 2014. Begreppet ”mHälsa” är högaktuellt och sjukvården skriker efter applikationer som denna, något som Daniel är väl medveten om.

– Teknik och hårdvara är egentligen bara möjliggörare för de mjuka frågor som TripleA adresserar, men plattformen är även en möjliggörare för andra applikationer. Vi har flera idéer som vi utvecklar vidare utifrån den lösning som Prevas har levererat, avslutar Daniel Benitez.

I slutet av juni 2015 noterades Kontigo Care på First North, Nasdaq OMX europeiska tillväxtmarknad. De har tagit in närmare 17 miljoner kronor inför lanseringen av i första hand TripleA. I slutänden är produkten således en framgångssaga – kanske framförallt med tanke på hur många den kan hjälpa i framtiden.

Vill du veta mer om det här projektet eller få reda på vad Prevas kan göra för dig, kontakta oss.

KONTAKTA OSS
Johan Bergsten, e-mail

Maxim Integrated, Industri 4.0

Fotograf: Angelica Klang

Maxim Integrated, Industri 4.0
Maxim Integrated, Industri 4.0

Relaterade case