language arrow_drop_down
DK NO EN

Kund:

Hansen Protection

Intelligent räddningsdräkt ännu säkrare 

Helikoptertransport till oljeinstallationer i Nordsjön är en del av vardagen för tusentals oljearbetare. Nu har Prevas i samarbete med Hansen Protection utvecklat en ännu bättre säkerhetsutrustning som kan spåra dem vid olyckor till sjöss.

Uppdrag: Utveckla en ännu bättre säkerhetsutrustning som kan spåra personer vid olyckor till sjöss.

Nu kan oljearbetare i Nordsjön spåras ännu bättre om en helikopterolycka skulle inträffa. Det är en viktig förbättring eftersom helikoptrar fraktar tusentals arbetare till och från installationer varje år och dessa jobbresor bör vara lika säkra som på land.

Hansen Protection införde första generationens automatiska nödsändare 2007 efter lång utveckling och testning under krävande förhållanden. Hansen Protection är en ledande leverantör av räddningsdräkter och har lång erfarenhet av utveckling och produktion av dräkter för många yrken och uppgifter, från fiskare och helikopterpiloter till personal som ska transporteras till och från de många oljeplattformarna i Nordsjön. Den senaste generationens nödsändare är säkrare och kan nu även spåras från fartyg eftersom de innehåller GPS/Glonass och AIS.

Bättre täckning i nordliga områden
GPS, som är välkänt för de flesta, är ett satellitnavigationssystem från USA som används över hela världen. Glonass är ett motsvarande system från Ryssland och därmed det första europeiska navigationssystemet. Glonass togs i full drift hösten 2011 och används bland annat i miljontals mobiltelefoner. Glonass har en fördel gentemot GPS, den har bättre täckning i nordliga områden – från Norge och norrut. Därmed lämpar det sig väl för användning i Nordnorge, Barentshav och på Svalbard.

Utveckling ett samspel med utmaningar
AIS är ett internationellt spårningssystem för fartyg som ger mycket mer information än den vanliga radarn. Nu kan man se position, riktning och hastighet för alla fartyg samt andra föremål som bojar, fasta installationer eller människor som flyter i havet efter en olycka eller förlisning. När det är många fartyg i ett område ökar chansen för att hjälp snabbt ska hitta fram till platsen. Alla kan också följa med på sina dataskärmar och se vad som händer i området.

Hansen Protection har lång erfarenhet av räddningsdräkter och är en ledande tillverkare av dräkter för oljearbetare, fiskare, helikopterpiloter och andra som är beroende av säkerhetsutrustning i jobbet.

Prevas utvecklade första generationens nödsändare 2005–2006 och de har varit i bruk i snart tio år. De nya nödsändarna är ännu mer avancerade och har ännu högre prestandakrav. Utvecklingen har varit ett samspel mellan många utmaningar: design och användargränssnitt, låg vikt, lång livslängd hos batterier, många funktioner på liten plats samt höga krav på tålighet.

Vill du veta mer om det här projektet eller få reda på vad Prevas kan göra för dig, kontakta oss.

KONTAKTA OSS
Einar Alexander Andersen, e-mail

Maxim Integrated, Industri 4.0

Relaterade case

 • Sordin

  Innovativa hörselskydd för fungerande gruppkommunikation

 • BellPal

  Smart klocka för falldetektering

 • JABII

  JABII gör kampsport roligt och smärtfritt

 • Global leverantör inom farm management

  Lönsammare mjölkproduktion