language arrow_drop_down
DK NO EN

Kund:

Acarix

Avancerat elektroniskt stetoskop mäter snabbt hjärtstatus 

Med Acarix CADScor® System ser vi framväxten av en helt ny avancerad medicinsk teknologi; svår att utveckla, men enkel att använda. Systemet kan rädda människoliv och spara stora belopp åt sjukvården.

Uppdrag: Skapa ett mätinstrument för att snabbt diagnostisera eventuell förträngning.

De flesta oroliga patienter med bröstsmärtor, ont i ryggen och liknande symptom uppsöker sin vårdcentral. Smärtorna kan bero på många saker men läkaren har skäl att misstänka att det är en blodpropp på väg. För att vara på den säkra sidan remitteras patienten oftast till ytterligare undersökningar som arbetsprov med EKG och CT-scanningar med långa väntetider och stora kostnader som följd. Undersökningar som det nu kan sparas in på.

Förenklat sagt handlar innovationen om ett elektroniskt stetoskop som mäter genomströmningen i hjärtats kranspulsåder och snabbt kan diagnostisera eventuell förträngning. Mätningen är klar på några få minuter och utförs direkt på vårdinrättningen. Om en CADScore är hög är det en indikation på att patienten behöver skickas till en Pre-screening.

Plåster med avancerad mikrofon
Med Acarix analysinstrument får man en precisare mätning med en säkrare och förutsägbar metod. Ett plåster med en avancerad mikrofon placeras vid hjärtat. Apparaten lyssnar av hjärtljud och ljudet av blodets genomströmning och kan därmed avgöra om det finns en kärlkransförträngning eftersom blod går i virvlar där man har en blodkärlsförträngning. Utifrån denna undersökning kan läkaren besluta om patienten ska remitteras vidare.

Acarix heter företaget bakom. Företagets affärsidé är baserad på forskning genomfört på danska universitet. I maj i år kom det viktiga CE-godkännandet; ett svårt nålsöga att passera för en produkt som används i medicinskt syfte. Och ju närmare en medicinsk produkt är kroppen desto svårare är det att få CE-godkännande. Att få myndighetens CE-godkännande gör att man har rätt att sälja produkten, som i detta fall har testats på mer än 2 000 patienter.

Claus Bo Vöge Christensen, COO på Axarix berättar om verksamheten som startades 2009.

- En av huvudfunktionerna vi utvecklat med Acarix CADScor® System är att utesluta att det är förträngningar i kranspulsådern. Det är en stor lättnad för patienten när det snabbt kan slås fast att det inte är akuta allvarliga hjärtproblem. Vårt elektroniska stetoskop och CadScore-system är nästan lika bra som en CT-scanning samtidigt som den är helt utan risk.

- Vi har haft stor glädje av att ta hjälp av Prevas som utvecklingshus sedan 2011, fortsätter Claus Vöge Christensen, som själv har ett förflutet med utveckling av sensorer i medicinsk utrustning. Vi lyssnar på kranspuls­åderns ljud som är 1 000 gånger lägre än normalt ljud. För det behövs andra teknikkompetenser än vad vi själva har. I Prevas fann vi erfarenhet och specialkunskaper bland annat inom akustik, audio och signalbehandling. Vi valde Prevas därför att de är så stora och spänner så vitt inom sina områden vilket ger kontinuitet i arbetet utan att det är personberoende. Det har också visat sig stämma.

Kunskap, flexibilitet och engagemang
Den projektstruktur vi har arbetat i med Prevas har varit väldigt bra med hög grad av flexibilitet och de har kunnat reglera tempot i relation till löpande beslut från våra investerare. I Prevas fann vi starkt engagerade medarbetare som från första början visade att det låg mer bakom än att bara tjäna pengar. Vi kände att de verkligen var genuint intresserade och de har tagit projektet till sig som sitt eget långt mer än vad man kan förvänta sig som kund. Det spelar stor roll för tilliten och projektformen och den omedelbarhet som finns i vårt samarbete.

Projektledningen och projektet har fungerat väl även när saker inte har gått som vi vill. Processen att förstå varför saker inte fungerar är minst lika viktig. Vi har haft ett fint samarbete även kring vilka tester som behövs och i Prevas funnit stor kunskap om regelverk inom medicinsk teknik. Samarbetet har fungerat helt utan anmärkningar.

Henrik Möller, ansvarig för Prevas verksamhet i Danmark berättar:

- Prevas har varit med under hela processen som är ett ”one product – one company-projekt”. Även om Acarix-produkten är unik så har Acarix kunnat dra nytta av Prevas beprövade metodik inom utveckling av hård- och mjukvara. Prevas har även tillhandahållit projektledning, koordinerat mekanik samt varit involverat i delar av CE-godkännandet. Acarix riktar sig till läkare på vårdcentraler, hjärtkardiologiska kliniker och privatpraktiserande kardiologer. Enbart inom den danska hälsovården förväntas det kunna sparas ett tre-siffrigt miljonbelopp genom att ersätta dyra undersökningar på sjukhus.

Vill du veta mer om det här projektet eller få reda på vad Prevas kan göra för dig, kontakta oss.

KONTAKTA OSS
Henrik Møller, e-mail

Maxim Integrated, Industri 4.0
Maxim Integrated, Industri 4.0

Relaterade case