language arrow_drop_down
DK NO EN

Kund:

GKN Driveline

Säker och effektiv logistiklösning för GKN:s montering 

På GKNs fabriksanläggning i Köping arbetar cirka 1 000 personer. GKN, som tillverkar komponenter för personbilar med 4-hjulsdrift, har sedan 1991 varit kund hos Prevas som gjort en specialanpassad MES-lösning för hela fabriken baserad på plattformen LIPS.

Den nya lösningen är ett komplement som ökar säkerheten och förbättrar effektiviteten i ett stort antal monteringsliner. Prevas ansvarar för den totala leveransen av applikationsmjukvaran i LIPS medan GKN och övriga leverantörer ansvarar för el/mekanik, viss automation och IT-hårdvara

Uppdrag: Logisitkhantering, MES-lösning baserad på plattformen LIPS.

Genom att effektivisera logistikflödet i en stor monteringsanläggning kan den anrika teknikjätten GKN Driveline nu leverera till fler kunder inom fordonsindustrin. Bakgrunden för den nya försörjningslösningen är ett högt internt säkerhetstänkande.

GKN:s historia är en framgångssaga, där fabriken har gått från att ha Volvo som enda storkund till att idag tillverka komponenter till ett stort antal olika fordonsfabriker. Det har ökat behovet av mer material till monteringslinorna.

Den nya materialförsörjningen möjliggör att material kan levereras till montering i mindre enheter. Från att ha arbetat med hela pallar som kördes ut på gaffeltruck kör man nu ut ingående artiklar i kartonger, vilket innebär att man kan flytta en mindre mängd av respektive artikel material i taget. En vital fördel med lösningen att det inte längre behövs lika mycket plats för utrymmeskrävande monteringsförråd och man har mindre material i arbete.

Thomas Möller, Material Handling Engineer Logistic, berättar:

– Största anledningen till vår förändrade arbetsprocess är att vi inte längre fick använda gaffeltruckar i monteringen av hänsyn till personalens säkerhet. GKN:s motto i samtliga fabriker över hela världen är ”Think Safe”. Om det händer något på en anläggning, någonstans i världen, så utvärderar och analyserar vi händelsen direkt, sätter in åtgärdsprogram för att uppnå högsta möjliga säkerhet. Effektivitetsvinsterna är naturligtvis en stor extra vinst. Utmaningen var att få bort åtta gaffeltruckar och hitta alternativa transportsätt för alla artiklar som kontinuerligt fylls på från vårt automatiska huvudförråd till respektive monteringslines lokala plockhyllor.

På GKN delade vi in artiklarna i två typer av material. Det ena är lättmaterial som hämtas från utdragsenheter i huvudförrådet, kartong för kartong. Utdragsenheterna har en given plats och försörjs med pallar med rätt artiklar baserat på behoven vid de olika monteringslinerna. Logistikpersonalen hämtar artiklar enligt försörjningsbehovet och lastar på en ”logistikmoppe” som sedan smidigt används för att köra ut och fylla på plockhyllor vid respektive monteringsline. Den andra materialtypen levereras i hela pallar vilka körs ut till utdragsvagnar som är dockade i huvudförrådet. Utdragsvagnarna kopplas sedan till ett logistiktåg som drar ut flera vagnar i taget till monteringslinerna. Prevas mjukvarulösning räknar automatiskt ner sadot i pallarna vid linerna och begär påfyllnad när en viss plocklagernivå uppnåtts. För att inte riskera brist på material har vi alltid två pallar i monteringen; en som plockar och en som väntar. Det optimerade logistikflödet har gett mycket större effektivitet i monteringen.

Vill du veta mer om det här projektet eller få reda på vad Prevas kan göra för dig, kontakta oss.

KONTAKTA OSS
Ylva Amrén, Region Manager West, e-mail

GKN Driveline, materialhantering
GKN Driveline, materialhantering

Relaterade case

 • Karlstads kommun

  Karlstads kommun säkrar framtidens VA-underhåll med HxGN EAM

 • Hexagon Ragasco

  Effektiv lagerstyrning och mindre svinn med HxGN EAM

 • Hydroscand

  Flexibelt produktionssystem till Hydroscand

 • Meritor

  eLIPS ger Meritor full kontroll över avancerad produktionslogistik