language arrow_drop_down
DK NO EN

Kund:

Maxim Integrated

Prevas & Maxim triumferar på världens mässor 

Maxim önskade att öka förståelsen för hur automationskomponenter används i praktiken. De kontaktade därför Prevas. Uppdraget var att utbilda sina interna tekniker runt om i hela världen. Utbildningarna utfördes i Nice, Shanghai och San José och Västerås för säljare och innehöll information om sensorer, aktuatorer och självklart PLC-system, det ingick även praktiska programmeringsuppgifter på skarpa system.

Uppdrag: Industri 4.0, utbildning.

Hur lyckas man utmärka sig på en mässa med 76 000 besökare i södra Tyskland när ambitionen är att illustrera innebörden av Industri 4.0? Svar: man låter Prevas bygga en produktionscell tillsammans med Maxim Integrated, ett företag med 9 000 anställda som är experter på integrerade kretsar. Man använder den modernaste tekniken med komponenter som ligger i automationens absoluta framkant samt har en produkt från cellen som inte går att motstå; en ölsejdel.

Att använda sensorer som kommunicerar med stort datainnehåll med otrolig precision och som kan detektera färger med nyanser, vågaceller och temperaturer med extrem noggrannhet och sedan sy ihop detta till en integrerad cell kontrollerad och styrd från en iPad är extremt modernt. Att sedan kommunicera med en industriell skrivare med fritext har heller aldrig visats på marknaden. Allt detta visade vi för första gången på Electronica i München november 2014.

Mässan besöktes av 76 000 personer och vi var den mest besökta demon på hela mässan med kö från morgon till kväll. Som mest var det kö på en timme och tjugo minuter för att få sin sejdel.

Det som drog så stort intresse var att besökarna från en iPad kunde välja en färg som korrelerades mot vilken ölsort som var favoriten. Sedan skrev man in en fritext, exempelvis sitt namn, och startade beställningen. Uppdraget skickades från iPaden i bildformat till mottagande server PC där den konverterades till ett format som skrivaren kunde hantera. Därefter skickades bilden till skrivaren som sedan verifierade att rätt bild kommit fram. När färgsensorn sedan hittade rätt sejdel fixerades paletten och roboten hämtade sejdeln. Därefter orienterades sejdelns handtag för att texten senare skulle hamna på rätt plats och man kontrollerade även att vikten var rätt och inga defekter fanns. Därefter roterade roboten objektet framför bläckstråleskrivaren och kundens text applicerades. Efter en kort torkning framför starka lampor och en extra kontrollvägning fick kunden sin unikt designade produkt.

Slutresultatet av denna succé var att Maxim fortsatte med att åka runt i världen med sin moderna produktionscell.

Vill du veta mer om det här projektet eller få reda på vad Prevas kan göra för dig, kontakta oss.

KONTAKTA OSS
Peter Karlsson, e-mail 

Maxim Integrated, Industri 4.0
Maxim Integrated, Industri 4.0
Maxim Integrated, Industri 4.0

Relaterade case

 • Kenvue

  Johnson & Johnsons avknoppar konsumentprodukter till nya bolaget Kenvue – Prevas leder IT-migrering för Kenvues fabrik i Helsingborg

 • Karlstads kommun

  Karlstads kommun säkrar framtidens VA-underhåll med HxGN EAM

 • Hexagon Ragasco

  Effektiv lagerstyrning och mindre svinn med HxGN EAM

 • Göteborgs Spårvägar

  Standardiserat och molnbaserat underhållssystem, i samarbete mellan Göteborgs Spårvägar och Prevas