language arrow_drop_down
DK NO EN

Kund:

Valmet Hagfors

Med robotstyrd värmebehandling byggde Valmet bort flaskhals 

Valmet i Hagfors är ett specialistföretag inom metallurgi och tillverkar malsegment för pappers- och massaindustrin. Det går bra för företaget och orderingången är stabil.

Idag har Valmet mer än 30 procent av världsmarknaden för malsegment och exporterar till pappersbruk i 80 länder. På Valmet i Hagfors tillverkas malsegmenten från ’’ax till limpa’’ med smältning av stål, gjutning, värmebehandling och slutlig maskinbearbetning och balansering. Årligen tillverkas cirka 120 000 sådana segment i hundratals olika utföranden. Totalt finns cirka 2 000 artikelnummer.

Mekaniskt framställd massa, fiber och mäld är idag viktiga ingredienser i de flesta pappers- och fiberboardkvalitéer. För att utveckla exakt rätt typ av fiber mals materialet i en raffinör. Hjärtat i raffinören är malsegmenten, som frilägger och utvecklar fibern till önskad egenskap för en specifik slutprodukt. Värmebehandlingsprocessen är en viktig del för att erhålla rätt materialegenskaper hos malsegmenten. När Valmet behövde automatisera sin värmebehandlingslinje vände de sig till Prevas i Karlstad.

Jan-Erik Örtgård, platschef på Valmet i Hagfors, berättar om samarbetet:

– Prevas har varit projektledare för en arbetsgrupp, tillsammans med oss på Valmet i Hagfors, med syfte att ta fram en förbättrad och automatiserad värmebehandlingslinje. Förutom projektledning har Prevas också ansvarat för att programmera och integrera dels de nytillverkade maskinerna (konstruerade av ingenjörsbyrån Camatec Industriteknik i Karlstad) och dels maskinerna från vår befintliga värmebehandlingslinje. Värmebehandlingslinjen är i drift sedan i mars och har hjälpt oss att erhålla bättre kapacitet och bättre produktivitet, samt en bättre ergonomi där roboten i systemet bl.a. eliminerat tunga lyft för våra anställda.

– Allt går igenom den här linjen och tidigare var värmebehandlingen en flaskhals i produktionen vid anläggningen i Hagfors. Nu kan vi köra i 3-skift hela veckan och säkerställa leveranstider genom att vår kapacitetsförmåga ökat. Det betyder att Valmet stärker sin position och konkurrensförmåga på världsmarknaden. Ungefär 70 procent av vår produktion här i Hagfors går på export, så leveranssäkerhet och produktivitet är nyckelfaktorer för oss.

Den nya robotbaserade värmebehandlingslinjen, som har varit driftsatt sedan mars i år, är första steget av tre inplanerade steg. Kommande steg två och tre är relaterade till gjuteriet. Prevas har hållit ihop hela projektet, vilket innebär att man har tagit fram förstudien och specificerat hur allt ska vara uppbyggt, samt gett rekommendationer för typ av robot och hittat rätt maskinbyggare.

Erik Widing, konsultchef på Prevas i Karlstad, berättar om uppdraget:

– Det är alltid roligt och givande att delta i ett projekt som detta tillsammans med Valmet, där man så tydligt ser vinsterna i form av förbättrad produktivitet och konkurrenskraft.

Vill du veta mer om det här projektet eller få reda på vad Prevas kan göra för dig, kontakta oss.

KONTAKTA OSS
Agneta Lindqvist, e-mail

Valmet Hagfors
Valmet Hagfors
Valmet Hagfors

Relaterade case

 • Kenvue

  Johnson & Johnsons avknoppar konsumentprodukter till nya bolaget Kenvue – Prevas leder IT-migrering för Kenvues fabrik i Helsingborg

 • Karlstads kommun

  Karlstads kommun säkrar framtidens VA-underhåll med HxGN EAM

 • Hexagon Ragasco

  Effektiv lagerstyrning och mindre svinn med HxGN EAM

 • Göteborgs Spårvägar

  Standardiserat och molnbaserat underhållssystem, i samarbete mellan Göteborgs Spårvägar och Prevas