language arrow_drop_down
DK NO EN

Kund:

Syvab

Effektivare underhåll sparar pengar åt Syvab 

Ungefär 250 000 personer i södra Stockholmsregionen skickar i medeltal in 1,3 kubikmeter avloppsvatten per sekund till Syvabs anläggning Himmerfjärdsverket. Efter cirka 20 timmar släpps det nu renade vattnet ut i Östersjön.

Ett reningsverk består av tusentals tekniska utrustningar som alla har sin underhållsplan, och som dessutom förslits och måste repareras då och då. Syvabs motto är ”Vi värnar vårt vatten” och arbetade intill nyligen till stor del manuellt. Arbetsorder delades ut till tekniker på papper, som i sin tur skrev och lämnade tillbaka papperet för manuell uppföljning.

Så fortgick det ända fram till i juni 2014 när Prevas installerade och konfigurerade det webbaserade underhållssystemet Infor EAM (Enterprise Asset Management) på Himmerfjärdsverket. Prevas är skandinavisk partner till Infor, som är världens tredje största företag inom ERP-system.

Precis som allt annat, går ett avloppsreningsverk sönder ibland. Kranar och pumpar behöver förebyggande underhåll och tekniker måste rycka ut. Men för att förstå och veta om underhållet är kostnadseffektivt, behöver man följa upp och samla statistik i stor skala. Det var vad Prevas hjälpte Syvab med ute på Himmerfjärdsverket.

Underhållssystemet används till att initiera och vidmakthålla löpande och förebyggande underhåll, genom kopplingar till verkets driftssystem Citect. Det schemalagda underhållsarbetet läggs upp i förväg i Infor EAM och när det är dags för underhåll skapar systemet arbetsorder. Akut underhåll görs genom att den som noterar problemet gör en anmälan via sin iPad, varefter systemet skapar en arbetsorder som tilldelas lämplig tekniker. Alla användare kör systemet på iPad, får arbetsorder, ser all information och kvitterar efter utfört arbete. Uppgraderingsanläggningen, där man tillverkar fordonsgas, kräver särskilt arbetstillstånd och hela tillståndsprocessen är också integrerad i Infor EAM- lösningen.

På varje utrustningsdel och byggnad sitter en RFID-etikett, som läses för att enkelt identifiera utrustningen. Det ger färre fel och snabbare hantering än om man skulle ha matat in ett ID-nummer för hand.

Alla utförda arbetsorder resulterar i insamlad statistik och kostnader. Systemet kan därefter automatiskt utvärdera aktiviteter och kostnader för varje utrustningsdel, vilket möjliggör analys i efterhand. Man kan fråga, analysera och dra slutsatser som kan förbättra anläggningens lönsamhet. Vad har vi för kostnader för att hålla denna maskindel igång? Vilka typer av fel förekommer? Vad händer oftast? Kan något förbättras? Behövs mera förebyggande underhåll eller har vi kanske för mycket förebyggande underhåll?

Ulrich Brauer som är produktionschef på Syvab berättar vad införandet av systemet har inneburit:

– Vi har fått bättre kontroll av underhållet och kan numera visa vad saker egentligen kostar och dessutom lägga fram det på ett helt nytt sätt. Installationen gick mycket bra. Prevas har skött sig exemplariskt. De är lätta att ha att göra med, det blev väldigt få missförstånd och vi tycker det känns mycket bra som helhet.

Vi fick inte heller ett färdigskrivet programsystem i handen, utan fick bestämma helt själva hur det skulle fungera och det ser vi som positivt. Det är ännu för tidigt att uttala sig om ifall systemet kommer att resultera i att vi förändrar våra arbetsmetoder, men det ser ut som att utfallet faktiskt kan bli så. Nästa steg kommer att bli att integrera lagerhanteringen av reservdelar. Införandet har varit ett givande och tagande och jag uppskattar särskilt hur lätt det varit att samarbeta i projektet med Prevas. Jag är helt nöjd!

Vill du veta mer om det här projektet eller få reda på vad Prevas kan göra för dig, kontakta oss.

KONTAKTA OSS
Helena Lundin, e-mail

Världens största teleskop

Relaterade case

 • Karlstads kommun

  Karlstads kommun säkrar framtidens VA-underhåll med HxGN EAM

 • Hexagon Ragasco

  Effektiv lagerstyrning och mindre svinn med HxGN EAM

 • Göteborgs Spårvägar

  Standardiserat och molnbaserat underhållssystem, i samarbete mellan Göteborgs Spårvägar och Prevas

 • Scatec ASA

  Digitaliserad underhållslösning till solcellsanläggningar