language arrow_drop_down
DK NO EN

Kund:

ABB Kraftmätprodukter

Planare plåt med ABB Stressometer

Att valsa stålplåt är inte lätt. Minsta lilla fel i trycket i valsen och plåten blir sned och bucklig. Därför har ABB byggt en planhetsmätare kallad Stressometer som monteras i ett valsverk och mäter dragkraften i plåten och ser till att den valsas rätt och rakt.

Uppdrag: Elektronik, mekanik, elkraft, programvara och mätvärdesöverföring

ABB:s avdelning för Kraftmätprodukter har under många år sålt sitt Stressometer-system till valsverkstillverkare över hela världen. Absolut plan plåt är ett krav när plåten senare ska användas vid exempelvis formpressning. Bucklig plåt leder till kassationer och ökade kostnader för kunden.

ETT TESTSYSTEM FÖR GLOBAL NYTTA
Ingenting varar för evigt och ibland måste Stressometern in på reparation. Tidigare sändes de till Sverige för översyn, men nu ska ABB börja med lokala servicecentra över hela världen. De behöver därför en testrigg att prova viktiga detaljer i, till exempel den släpringsanordning som överför mätdata från Pressductor-givarna placerade inuti Stressometerns mätrulle, till den utrustning som sedan styr valstrycket. Prevas bidrar till det arbetet.

Hans Ling på ABB är produktansvarig för Stressometerns mekanik och släpringsdon, och samtidigt projektledare för den testutrustning som Prevas har fått i uppdrag att ta fram.

– ABB har haft en testutrustning sedan en tid tillbaka, som även den konstruerades av Prevas, men den var inte tillräckligt specificerad och klarade inte uppdraget. Därför fick Prevas på nytt uppdraget att bli helhetsleverantör av ett komplett testsystem. Via en korrigerad specifikation fick Prevas i uppdrag att bygga en ny, bättre testutrustning för släpringarna. En utrustning som kan produceras och användas av servicetekniker över hela världen. Acceptanstesten kommer att ske i april 2014. Leveranserna av ytterligare några enheter avses börja strax därefter.

MED PREVAS SOM FÖRARE
I projektet STU (Signal Transmisson Unit) Test Equipment har Prevas använt sig av en del ABB-komponenter såsom drivmotor och motorstyrutrustning. I övrigt är denna leverans en sammanställning av allt det som Prevas står för: elektronik, mekanik, elkraft, programvara och mätvärdesöverföring. Utöver den utrustning som ingick i den förra versionen har det tillkommit flera styrskåp. Till skillnad från förra gången, då ABB tillhandahöll drivmotor och styrutrustning, är det nu Prevas som fått välja ut, köpa in och tillhandahålla motsvarande utrustning och mekanik.

TRÅDLÖS KOMMUNIKATION
Prevas har byggt en kalibreringsmodul, som kan mäta kvaliteten på överföringen i släpringsanordningen. Den består av en mätvärdesinsamlingsenhet från National Instruments, ett elskåp där allt är inbyggt samt ett kretskort som monteras inuti testutrustningens roterande mätrulle. Men inte vilket kretskort som helst, utan ett runt kretskort som sitter inuti Stressometerns vals och roterar med denna i 4 000 varv per minut. Kortet får strömförsörjning via släpringsdonet. Detta genom en sinnrik transformatoranordning där styrsignaler kommer in via Bluetooth och utsignalerna från släpkontakterna går till mätutrustningen. Därifrån vidare till en PC där de analyseras i LabView. PC:n styr dessutom motorns parametrar genom ABB:s drivenhet.

– Av det vi hittills sett i projektet, som programvaran och dess uppdateringar, tycker vi att Prevas och deras underleverantörer har fått till det bra. Vi har haft kontinuerlig kontakt och delat med oss av vår information och det har flutit på bra. Det är en fördel att den Prevas-konsult som idag är projektledare tidigare har varit konsult åt ABB, avslutar Hans Ling.

Vill du veta mer om det här projektet eller få reda på vad Prevas kan göra för dig, kontakta oss.

KONTAKTA OSS
Henrik Grunditz, e-mail

Planare plåt med ABB Stressometer, ABB Kraftmätprodukter

Relaterade case

 • Emerson

  Uppdaterad I/O-box framtidssäkrar Emersons tankradarsystem

 • Aktör inom Telekom

  Prevas skapar förbättrad kundupplevelse genom effektiv produktdatahantering

 • Nipro Medical Europe

  Prevas expertis inom UX/UI hjäper Nipro att välja nytt designkoncept

 • Sordin

  Innovativa hörselskydd för fungerande gruppkommunikation