language arrow_drop_down
DK NO EN

Kund:

Forsmark, Vattenfallkoncernen

Projektledning labdatasystem  

Prevas agerade projektledare för ett större projekt vars syfte var att implementera ett modernt system för laboratoriedata LIMS (Laboratory Information Management System).

Uppdrag: Projektledning.

Forsmark Kraftgrupp är en del av Vattenfallskoncernen och ansvarar för produktion av el i tre kärnkraftsreaktorer.

Projektet implementerade ett helt nytt LIMS-system samt ansvarade för att datanätverket utökades till att ge onlineanslutning för ett flertal labinstrument.

Forsmark Kraftgrupp fick ett modernt labdatasystem som uppfyller gällande myndighetskrav och är lättanvänt för användarna.

Vill du veta mer om det här projektet eller få reda på vad Prevas kan göra för dig, kontakta oss.

KONTAKTA OSS
e-mail

Projektledning, Forsmark Kraftgrupp

Relaterade case

 • Scatec ASA

  Digitaliserad underhållslösning till solcellsanläggningar

 • Polarium

  Delning av produktinformation möjliggör utveckling av energilagringslösningar vid Polarium

 • Brüel & Kjær Vibro

  Affärer baserade på partnerskap 

 • Sol Voltaics

  Nanotrådar fångar solenergi