language arrow_drop_down
DK NO EN
share

Kund:

Borregaard

Borregaard arbetar vidare med Prevas Mikon

Norska Borregaard – världens mest avancerade bioraffinaderi – har sedan 1996 stor nytta av Prevas system Mikon. Då främst som ett rapporteringssystem. Idag används Mikon även för styrning och är en central del i företagets nya kontrollrum.

LARS-JØRGEN THORESEN har jobbat på Borregaard sedan 1989 och var med som användare och operatör när Prevas produkt Mikon infördes 1996. En av hans första uppgifter med Mikon var att samordna arbetet med integrationen Mikon och affärssystemet SAP. I början användes Mikon bara inom den del av Borregaard som förädlar cellulosa och då främst till uppföljning och spårning. Idag används produkten i allt fler delar hos Borregaard och även för att styra processerna. Detta efter att funktioner för att framställa rapporter tillkommit. Rapporterna baseras på produktionsdata från en PI-databas (Produktions Information) där mätvärden samlats.

– I början gjorde vi mycket utveckling av systemet genom att konfigurera det själva. Det gör vi fortfarande men vi tar även in Prevas vid större projekt. Det är en fråga om kapacitet.

Processinformationssystemet Mikon är flexibelt och vi är nöjda med supporten från Prevas, också vad gäller lyhördhet när vi önskat oss nya funktioner till drift och konfiguration. Det är en fördel med att anlita en lokal verksamhet som Prevas som systemleverantör, säger Lars-Jørgen Thoresen, chef för system och gränssnitt.

Idag används Mikon både för att ta fram rapporter om produktion, vattenförbrukning, utsläpp och energiförbrukning till de myndigheter som gett Borregaard koncession för en viss mängd utsläpp. Rapporterna som Mikon producerar är bland annat flytande medeltal från de senaste timmarna, dagarna eller veckor, månader och år.

Vill du veta mer om det här projektet eller få reda på vad Prevas kan göra för dig, kontakta oss.

KONTAKTA OSS
e-mail

MES Borregaard referensprojekt
MES Borregaard referensprojekt

Relaterade case

 • Moelven

  Automatiserad planering frigör resurser hos Moelven

 • Vigab

  Vigab startar digitaliseringsresa med hjälp av Prevas.

 • ABB Robotics

  Robot bygger robotar på ABB

 • Force Technology

  Får avancerad industriell skanning att fungera.