language arrow_drop_down
DK NO EN

Kund:

SwedPaper

Underhållssystem via ipads  

SwedPaper köpte pappersmaskinen PM2 vid Korsnäs bruk i Gävle från BillerudKorsnäs. Knappt hade bläcket på avtalet hunnit torka innan arbetet började med att installera och driftsätta ett underhållssystem från Prevas.

SwedPaper, det nya privata konsortiet, tog över ägandet och driften av pappersmaskinen PM2 med ett 60-tal anställda. I affären ingick även ett antal långsiktiga avtal med BillerudKorsnäs, bland annat för leverans av varor som massa, ånga och vatten liksom för lokaler och annan infrastruktur på fabriksområdet (däribland IT-stöd).  

- PM2 är en maskin som är känd för att göra bra papper och har en väl fungerande organisation. Därför ville vi ta över, förklarar Lars-Åke Brännström som är VD och en av de fyra delägare i SwedPaper som alla har lång erfarenhet av företagande, särskilt inom pappersindustrin.

Berörd personal delaktiga i val av underhållssystem

SwedPaper hade tidigt i urvalsprocessen Infor EAM (Enterprise Asset Management) som en stark kandidat till nytt underhållssystem som skulle ersätta det befintliga. Viktiga parametrar var ökad produktivitet i det dagliga arbetet, användarvänligt och mobilitet.  

– Vid en jämförelse med det befintliga underhållssystem som används av BillerudKorsnäs var Infor EAM det klart bästa alternativet ur alla synvinklar, från pris och funktionalitet till flexibilitet och användarvänlighet, enligt Lars-Åke Brännström.  

Som nya ägare till verksamheten var det också viktigt för SwedPaper att ha med sig berörd personal i valet av nytt underhållssystem.  

– Prevas bidrog till detta genom att demonstrera systemet och låta berörd personal provköra det. Responsen blev mycket positiv med 100-procentig uppslutning. Användarna gillade Infor EAM direkt – det är enkelt att använda, det är flexibelt och kan snabbt och enkelt anpassas efter behov i organisationen, fortsätter Lars-Åke Brännström.  

– Valet av underhållssystemet Infor EAM var det bästa alternativet för oss ur alla synvinklar. Från pris och funktionalitet till lätt att använda och support, säger Lars-Åke Brännström, VD på SwedPaper AB.

Installerades under stor tidspress När EU godkände affären i mitten av juni hade SwedPaper en och en halv månad på sig att få igång det nya underhållssystemet till den 1 augusti.

Prevas klarade leverans, installation och driftssättning – helt enligt tidplanen.  

– Alla berörda ställde upp på ett föredömligt sätt för att vi skulle klara detta. Från Prevas-konsulterna som installerade och driftsatte systemet till IT-personalen på BillerudKorsnäs som bidrog till att övergången från det gamla systemet fungerade problemfritt. Det var en säker och trygg process där alla berörda fanns på plats eller var tillgängliga under hela tiden – det stärker ytterligare vårt förtroende för Prevas, betonar Lars-Åke Brännström som är mycket nöjd med allt.

Vill du veta mer om det här projektet eller få reda på vad Prevas kan göra för dig, kontakta oss.

KONTAKTA OSS
Einar Alexander Andersen, e-mail

Underhållssystem via Ipads, SwedPaper

Relaterade case

 • Karlstads kommun

  Karlstads kommun säkrar framtidens VA-underhåll med HxGN EAM

 • Hexagon Ragasco

  Effektiv lagerstyrning och mindre svinn med HxGN EAM

 • Göteborgs Spårvägar

  Standardiserat och molnbaserat underhållssystem, i samarbete mellan Göteborgs Spårvägar och Prevas

 • Scatec ASA

  Digitaliserad underhållslösning till solcellsanläggningar