language arrow_drop_down
DK NO EN

Kund:

Ocean Harvesting

Ett vågat projekt för förnyelsebar energi

Vågkraft är en enorm resurs av förnyelsebar energi. Ocean Harvesting Technologies har utvecklat en patenterad innovation inom vågkraftsteknik med goda förutsättningar för kostnadseffektiv utvinning av energi från havsvågor. Prevas hjälpte dem att skapa ett kontrollsystem.

Prevas har hjälpt Ocean Harvesting Technologies AB att vidareutveckla sin unika vågkraftsteknik. På kort tid levererade vi ett styrsystem som sattes i drift i en testrigg, och som sedan användes i en prototyp för riktiga tester i havet. Vi har också utvecklat ett styr- och mätsystem. Prevas har goda kunskaper om de verktygen som användes vilket möjliggjorde en snabb och effektiv leverans.

– Prevas erfarenhet av att snabbt kunna ta fram prototyper, och deras specialistkunskap inom områdena realtidssystem och reglerteknik bidrog till att vi valde Prevas till vår samarbetspartner, säger Mikael Sidenmark, VD och grundare av Ocean Harvesting Technologies.

Med hjälp av vårt styr- och mätsystem har kunden kunnat demonstrera en effektiv och kostnadseffektiv energiutvinning från vågkraft, och en jämn belastning genom alla steg i energiomvandlingen från vågrörelse till el.

- Det har varit ett mycket intressant projekt inom området förnybara energikällor och vi ser fram emot ett fortsatt intressant samarbete, säger Patrick Buschow affärsenhetschef på Prevas.

Vill du veta mer om det här projektet eller få reda på vad Prevas kan göra för dig, kontakta oss.

KONTAKTA OSS
Roland Ferngård, e-mail

Systemleverans Ocean Harvesting referensprojekt
Systemleverans Ocean Harvesting referensprojekt

Relaterade case

 • Scatec ASA

  Digitaliserad underhållslösning till solcellsanläggningar

 • Polarium

  Delning av produktinformation möjliggör utveckling av energilagringslösningar vid Polarium

 • Brüel & Kjær Vibro

  Affärer baserade på partnerskap 

 • Sol Voltaics

  Nanotrådar fångar solenergi