language arrow_drop_down
DK NO EN

Kund:

Orica Mining Services

Spårbarhetssystem till Orica Mining Services

Sprängämnen i fel händer gör världen till en allt farligare plats att leva på. EU:s sprängämnesdirektiv som, i Sverige, övervakas av MSB (Myndigheten för samhällsskydd och beredskap) är tillsammans med Prevas spårbarhetlösningar för sprängämnesindustrin en viktig väg framåt.

Uppdrag: Spårbarhetssystem, Manufacturing Execution Systems.

Att öka säkerheten vid hantering av sprängämnen är en prioriterad fråga inom den Europeiska Unionen. Det är nödvändigt att företag som tillverkar och hanterar explosiva varor har ett system för spårning av varorna, så att de när som helst kan fastställa var en vara befinner sig och vem som var den senaste officiella ägaren.

En förutsättning för att kunna underhålla korrekta och fullständiga register över explosiva varor inom hela distributionskedjan är att varje individuell vara förses med en identitetsmärkning, samt att varje aktör i samtliga led har ett system som kan hantera varorna på individnivå. Det möjliggör att man kan identifiera och spåra explosiva varor från produktion fram till slutförbrukning.

Företaget Orica i Gyttorp framställer och handlar med olika typer av sprängmedel för civilt bruk, såsom bulksprängämnen, tändmedel och olika typer av patronerade sprängämnen.

Mats Eurén är Prevas projektledare när Orica valde att installera Prevas spårbarhetssystem.

– Orica var mycket nöjda med vår förstudie och valde att fortsätta sitt samarbete med oss. Utgående från Prevas MES plattform utvecklade vi i tätt samarbete med Orica, och utifrån förstudien, ett koncept med fokus på likformighet med avseende på bilder och funktion. Allt för att förenkla för slutanvändarna och öka flexibliteten. Orica har lyckats bra med att inte bara fokusera på teknik och funktion, utan har också varit noga med att involvera personalen vid genomförandet. Arbetsprocessen har löpande utvärderats i syfte att få maximal acceptans från slutanvändarna och därmed bättre nytta med systemet i framtiden.

Idag omfattar systemet för Oricas del allt ifrån märkning av färdigmonterade sprängkapslar (inklusive tändtråd/slang), askar med 60 stycken sprängkapslar (halvfabrikat) ända upp till en lastpall med 32 kartonger. Märkningen är baserad på en site-kod och ett serienummer.

Orica följer nu EU:s sprängmedelsdirektiv.

Vill du veta mer om det här projektet eller få reda på vad Prevas kan göra för dig, kontakta oss.

KONTAKTA OSS
Peter K Johansson, e-mail

Spårbarhet Orica referensprojekt
Spårbarhet Orica referensprojekt

Relaterade case

 • Karlstads kommun

  Karlstads kommun säkrar framtidens VA-underhåll med HxGN EAM

 • Hexagon Ragasco

  Effektiv lagerstyrning och mindre svinn med HxGN EAM

 • Hydroscand

  Flexibelt produktionssystem till Hydroscand

 • Meritor

  eLIPS ger Meritor full kontroll över avancerad produktionslogistik