language arrow_drop_down
DK NO EN

Kund:

Hexagon Ragasco

Ett datasystem som håller koll

Kvalitet och spårbarhet betyder allt när norska Hexagon Ragasco AS tillverkar LPG gasbehållare för konsumenter. Tillverkningen pågår dygnet runt där produktionsstopp och behållare som faller utanför toleransgränserna kan bli dyrbara förluster. Prevas datainsamlingssystem håller noggrann kontroll på alla produkters parametrar.

Uppdrag: System för insamling av data, MES.

Hexagon Ragasco AS i Raufoss har 120 anställda* och är den ledande aktören på den globala marknaden inom utveckling och tillverkning av gasbehållare i en komposit av plast, glas- och kolfiber. För att få en spårbar och kostnadseffektiv produktion behövde de ett produktionsrapporteringssystem för övervakning av kvalitet och effektivitet. Prevas kallades in och löste problemet med ett datainsamlingssystem baserat på Wonderware System Platform.

När fabriken öppnades 2001 behövde de en applikation för att göra produkterna spårbara. Myndigheterna kräver att Hexagon Ragasco AS vet var alla flaskor är tillverkade, sålda med mera. Därför ges varje flaska ett unikt ID-nummer som kopplas till en produktionslogg och på så sätt vet systemen exakt var alla produkter befinner sig. Dessutom används tekniken till att kontrollera produkten vid alla steg i fabriken. I varje steg finns övre och undre gränsvärden på exempelvis vikt och läckage, och de produkter som inte klarar kraven sorteras automatiskt bort.

Fabriken i Raufoss är högautomatiserad och går dygnet runt, året runt. Produktionen ligger i år på 1,5 miljoner behållare* och de köps av gasleverantörer i mer än 40 länder. Hexagon Ragasco AS är till hundra procent beroende av att applikationen fungerar.

Vill du veta mer om det här projektet eller få reda på vad Prevas kan göra för dig, kontakta oss.

KONTAKTA OSS
e-mail 

* Data hämtat från 2014.

Ett datasystem som håller koll

Relaterade case

 • Karlstads kommun

  Karlstads kommun säkrar framtidens VA-underhåll med HxGN EAM

 • Hexagon Ragasco

  Effektiv lagerstyrning och mindre svinn med HxGN EAM

 • Hydroscand

  Flexibelt produktionssystem till Hydroscand

 • Meritor

  eLIPS ger Meritor full kontroll över avancerad produktionslogistik