language arrow_drop_down
DK NO EN

Kund:

Volvo Aero

HIL, PC-baserat jetmotorsimulering

Det är svårt att hitta någon annanstans där kraven på förmåga och tillförlitlighet är så höga som i den svenska industrins stolthet, jaktplanet JAS Gripen.

Planet drivs av en mycket kraftfull jetmotor, kallad RM 12, som i sin tur styrs av ett styrsystem som kallas FADEC (Full Authority Digital Engine Control). En av de största utmaningar som motorleverantören Volvo Aero ställts inför är test och verifiering av detta styrsystem, i alla de situationer som kan uppstå i luften. Inför den uppgiften kom Prevas och deras Hardware In the Loop (HIL) lösning väl till pass.

Uppdrag: Testning och verifiering av styrsystem.

Livsviktig testning

FADEC är ett styrsystem som är baserat på en mikroprocessor från Motorola. Den styr och reglerar samtliga funktioner i RM 12-motorn. Genom att hämta in mätvärden från motorn och returnera styrsignaler för bland annat bränsleflöde och styrvingar får piloten den motoreffekt han behöver i varje situation. FADEC, som utvecklades i samarbete med British Aerospace (BAE, tidigare Lockheed Martin Control Systems) och General Electric, ersätter ett tidigare tvådelat system med sämre prestanda.

Andreas Kroon jobbar med programvaruverifiering på Volvo Aero:
- FADEC är baserad på programvara och det är vår uppgift här på Volvo Aero att utveckla nya funktioner som kan ta hand om de situationer som kan uppstå i verkligheten och att anpassa dessa funktioner till de modifieringar vi gör i motorn. Det skulle vara oklokt att ta upp planet i luften med ny programvara ombord utan att den först hade testats ordentligt i en simulator.

Simulatorn används för att "härma" den fysiska omgivningen för FADEC och få systemet att tro att den styr den verkliga processen (motorn). FADEC kan testas på många olika sätt, till exempel med full gas eller i ett specifikt flyguppdrag utan att behöva utsätta varken motorn, planet eller någon människa för fara. Att testa parametervärden som ligger utanför tillåtna gränser är också enkelt och riskfritt.

Kompetent systemleverantör

- Samarbetet med Prevas fungerade mycket bra och var effektivt. Att deras medarbetare kunde så mycket om simulering blev en positiv överaskning för oss och två mycket kunniga experter var till vårt förfogande under utvecklingsfasen. De förstod verkligen vad vi pratade om och var smarta nog att fråga oss när de inte förstod. Vi är mycket nöjda med deras arbete och uppskattar deras kompetens, som var en förutsättning för att projektet kunde genomföras så smärtfritt som det gjordes.

Kostnadseffektiv öppen standardlösning

Systemets specialutvecklades för oss utgående från standardkomponenter. Detta gör det lätt för oss att uppgradera systemet i framtiden. Ändringar kommer endast att kräva ett minimum av anpassning. Volvo Aero har hårda krav på tillförlitlighet och under de två år som vi använt systemet har de kraven uppfyllts med råge.

- Prevas HIL system har dessutom varit mycket kostnadseffektivt för oss, jämfört med vårt tidigare system. Konstruktionen kostade oss visserligen några konsultationstimmar men den utrustning som det nya systemet ersatte kostade många gånger mer. Lönsamheten för det nya systemet förstärks dessutom av dess höga driftsäkerhet som gör att också underhållskostnaderna blir avsevärt lägre än tidigare.

- Utan Prevas hade JAS Gripen inte varit det pålitliga och driftsäkra plan det nu är. 

Vill du veta mer om det här projektet eller få reda på vad Prevas kan göra för dig, kontakta oss.

KONTAKTA OSS
Ylva Amrén, Region Manager West, e-mail

HIL Volvo Aero referensprojekt
HIL Volvo Aero referensprojekt

Relaterade case

 • Force Technology

  Får avancerad industriell skanning att fungera.

 • Hövding

  Framtidens cykelhjälm

 • European Southern Observatory

  Världens största teleskop  

 • OHB Sweden

  Specialistkunskap är helt avgörande för OHB Sweden