language arrow_drop_down
DK NO EN

Kund:

Westinghouse Electric Sweden

Effektiv produktion

Extrema krav på säkerhet, spårbarhet och kvalitet var viktigt när Westinghouse Electric Sweden skulle modernisera hela sin produktion med stödsystem. Prevas kompetens inom MES (Manufacturing Execution System, lagret mellan affärssystem och produktion) och Wonderware var avgörande.

Uppdrag: Manufacturing Execution Systems, MES.

Maria Kolli, IT-chef på Westinghouse, berättar:
- Prevas har hög kompetens och erfarenhet på området vilket avgjorde vårt val. Även vår ambition att bygga lösningen enligt vedertagna standarder var viktig och påverkade vårt val av utvecklingspartner.

Färdiga moduler och specialanpassningar

Med Wonderwares produkter har Prevas kunnat kombinera färdiga moduler och en kraftfull utvecklingsmiljö. Man har skapat skräddarsydda funktioner för Westinghouses mycket speciella behov och högt ställda krav. Förutom logiken mellan affärssystemet och produktionen har Prevas designat och utvecklat HMIer (Human Machine Interface) och webbgränssnitt för att förenkla operatörernas arbete och spridning av realtidsinformation inom organisationen.

Kvalitetsövervakning är en viktig funktion i den nya MES-plattformen. Roger Keller, projektansvarig på Prevas, berättar:
- Just kvalitetsfunktionen var ett omfattande delprojekt där vi skapat ett ramverk för kvalitetsövervakning ända från orderberedning till operatören i produktionen och upp till affärssystemet igen. Nu kan kvalitetsbrister upptäckas och åtgärdas mycket snabbare än tidigare när data från produktionen samlades in och bearbetades manuellt i efterhand.

Vill du veta mer om det här projektet eller få reda på vad Prevas kan göra för dig, kontakta oss.

KONTAKTA OSS
Peter Karlsson, e-mail

FOCS Ovako Steel referensprojekt

Relaterade case

 • Kenvue

  Johnson & Johnsons avknoppar konsumentprodukter till nya bolaget Kenvue – Prevas leder IT-migrering för Kenvues fabrik i Helsingborg

 • Hydroscand

  Flexibelt produktionssystem till Hydroscand

 • Meritor

  eLIPS ger Meritor full kontroll över avancerad produktionslogistik

 • GKN Automotive

  Flexibel internlogistiklösning firar 20 år i trogen tjänst