language arrow_drop_down
DK NO EN

Kund:

Kompan

Den interaktiva lekplatsen

Framtidens lekplats.

Företaget Kompan har utvecklat och sålt lekplatser över hela världen i 40 år. Efter flera års intensivt och innovativt samarbete med Prevas har Kompan hittat formeln för framtidens lekplats. Den har fått namnet Icon.  

- Vårt mål var att skapa en produkt som talar till ungdomar på ungdomars premisser. Här spelar den interaktiva dimensionen en enormt stor roll. Se bara på tillväxten i dataspel, sociala medier och andra digitala "lekrum" för barn och ungdomar. Genom att använda sig av nya teknologier har ambitionen varit att skapa en modern mötesplats för ungdomar att hänga ute på och där de kan utveckla sin fysiska aktivitet såväl som sin sociala interaktion, säger Niels Julskjær, innovationsansvarig på Kompan.  

Lekplatsens teknologiska plattform har förberetts för integration med både mobiltelefoner och internet. Teknologiplattformen har utvecklats i samarbete med bland andra Prevas, som har bidragit med kunskap, rådgivning och konkret implementering av elektroniken i de nya produkterna. 

Den stora utmaningen var att utveckla lösningar som inte var för komplexa och som inte krävde en stor IT-examen för att sköta. Sen var det givetvis väldigt viktigt att ta hänsyn till väder, vind och solljus eftersom Prevas inbyggda teknologi i detta fall ska användas utomhus.

Vill du veta mer om det här projektet eller få reda på vad Prevas kan göra för dig, kontakta oss.

KONTAKTA OSS
Søren W. Mathiasen, e-mail

M2M Kompan referensprojekt
M2M Kompan referensprojekt

Relaterade case

 • Sordin

  Innovativa hörselskydd för fungerande gruppkommunikation

 • Lavabrush

  Lavabrush - enkel men genial penseltvätt

 • Zipforce

  Från prototyp till CE-märkt produkt

 • BellPal

  Smart klocka för falldetektering