language arrow_drop_down
DK NO EN

Kund:

ICA

Värdefull kunskap för ICA

ICA gav Prevas i uppdrag att leverera ett nytt system för effektivitetsmätning. Automatisk insamlad data som varje dag blir till värdefull kunskap.

Uppdrag: Manufacturing Execution Systems, MES.

Som en av norra Europas största kedjor inom livsmedel är det viktigt för ICA att göra logistiken så effektiv som möjligt. En viktig del av detta arbete är att säkerställa att distributionsanläggningarna används så effektivt som möjligt.

ICA beslutade sig därför för att införa effektivitetsmätning (OEE) på två av sina automatiserade anläggningar. Inför upphandlingen gjordes en intern förstudie under ett års tid, vilken resulterade i att Prevas fick uppdraget att leverera en applikation baserad på programvara från Invensys.

Projektet omfattade en distributionsanläggning i Helsingborg och en i Västerås. Anläggningen i Helsingborg är på 63 000 kvadratmeter och sköter dagliga leveranser till 700 butiker. Anläggningen i Västerås sorterar paketerat kött till de flesta av landets ICA-butiker.

Prevas leverans genomfördes i tre steg. I den första leveransen driftsattes cirka 100 OEE-mätpunkter för anläggningen i Helsingborg. Efter omfattande tester valde ICA att fortsätta utvecklingen genom att koppla in ytterligare 250 OEE-mätpunkter i Helsingborg och därefter 80 i Västerås. I Västerås installerades samtidigt ett nytt SCADA-system, vilket innebär att operatörerna från ett och samma gränssnitt både kan styra och analysera sin anläggning.

- Med ICA:s varierade produktflöden är det av största vikt att snabbt kunna få ut relevant och tillförlitlig information som kan förklara varför anläggningarna inte utnyttjas maximalt i olika situationer, berättar Måns Forsberg på Prevas.

Idag hanterar systemet ca 50 000 uppdateringar av produktionsdata per dygn. Driftscheferna på ICA har nytta av de tydliga rapporterna och det enkla gränssnittet i sitt arbete med att engagera alla medarbetare i strävan efter kontinuerliga förbättringar.

- Äntligen kan jag visa driftledningen, på ett enkelt och lättförståeligt sätt, hur de kan maximera utnyttjandet av lagret, säger Desmond Currivan, teknisk chef på anläggningen i Helsingborg.

En fråga som ICA ville ha besvarad med hjälp av införda mätningar var om det fanns outnyttjad kapacitet i anläggningarna. Med systemets hjälp kunde man ganska snabbt visa att det fanns. Detta ger nu ICA en större frihet att välja mellan olika alternativ, såsom att öka produktionen, korta ned arbetstiden eller flytta schemalagda underhåll till vanlig arbetstid. Bättre koll gör att ICA står bättre rustade för framtiden, oavsett vilken väg man bestämmer sig för att gå.

- Det som tog mest tid var förstudien. Vi hade många diskussioner om icke-funktionella krav som exempelvis säkerhet. Även om dessa diskussioner tog mycket tid i anspråk, var det bra att vi genomförde dessa tidigt. Lättast var nog att få till modelleringen av vad som ska mätas. Prevas har bra kunskap inom detta område, säger Fredrik Lessig, chef för verksamhetsutveckling på ICA i Helsingborg.

Vill du veta mer om det här projektet eller få reda på vad Prevas kan göra för dig, kontakta oss.

KONTAKTA OSS
Roland Ferngård, Business Manager, e-mail

MES ICA referensprojekt

Relaterade case

 • Kenvue

  Johnson & Johnsons avknoppar konsumentprodukter till nya bolaget Kenvue – Prevas leder IT-migrering för Kenvues fabrik i Helsingborg

 • Hydroscand

  Flexibelt produktionssystem till Hydroscand

 • Meritor

  eLIPS ger Meritor full kontroll över avancerad produktionslogistik

 • GKN Automotive

  Flexibel internlogistiklösning firar 20 år i trogen tjänst