language arrow_drop_down
DK NO EN

Kund:

Nobel Biocare

Smarta etiketter utvecklar Nobel Biocare

Nobel Biocare tillverkar och säljer lösningar för kosmetisk tandvård och tandimplantat. Behov fanns av ett etiketteringssystem som följer de regler som styr industrin för läkemedel och medicinsk utrustning.

– Versionshantering och spårbarhet på alla förändringar på etikettlayout och etikettdata är några av fördelarna med Prevas system Snitcher Medical, säger Jonas Edlund, systemansvarig på Nobel Biocare.

Uppdrag: Spårbarhetssystem, Prevas Snitcher Medical.

Ett viktigt hjälpmedel är olika typer av certifieringar inom kvalitet och miljö från internationella organisationer. Du måste ha ordning på dina processer. För när du väl fått en produkt godkänd i ett land så måste du också kunna visa att alla förändringar du gjort skett på ett korrekt sätt. Annars tappar du automatiskt ditt godkännande så fort du förbättrar produkten. En viktig beståndsdel i den godkända produkten är märkningen. Därför behövs ett etiketteringssystem som följer de GxP-regler som styr industrin för läkemedel och medicinsk utrustning.

Historik på alla etiketter som skrivits ut från systemet, av vem och när, är en annan helt nödvändig funktion liksom stöd för granskning, godkännande och aktivering av etikettversioner. Nobel Biocare har köpt en koncernlicens av Snitcher Medical, som täcker Nobel Biocares globala produktionsplatser såväl som platsen för forskning och utveckling samt externa leverantörer. Systemets serverbaserade arkitektur underlättar den globala etiketthanteringen då Nobel Biocare kan designa alla etiketter centralt och sedan förse de interna produktionssiterna med aktiverade etiketter och styra vilka etiketter som de externa användarna ska ha behörighet att skriva ut.

– De externa leverantörerna kan sitta i USA eller Europa. Kommunikationen sker via Internet och skyddas av VPN-kryptering, berättar Jonas Edlund.

Jonas Edlund berättar att han trivs bra med Prevas som leverantör.

– Prevas har varit lyhörda för våra behov och vi har haft ett långt och givande samarbete. Det ger struktur och kvalitet. Det är viktigt i de här projekten för att införa ett validerat system och behålla det validerade tillståndet trots att vi gör förändringar i systemet kontinuerligt.

Vill du veta mer om det här projektet eller få reda på vad Prevas kan göra för dig, kontakta oss.

KONTAKTA OSS
Peter K Johansson, e-mail

Spårbarhet Snitcher Medical Nobel Biocare referensprojekt
Spårbarhet Snitcher Medical Nobel Biocare referensprojekt
Spårbarhet Snitcher Medical Nobel Biocare referensprojekt

Relaterade case

 • Kenvue

  Johnson & Johnsons avknoppar konsumentprodukter till nya bolaget Kenvue – Prevas leder IT-migrering för Kenvues fabrik i Helsingborg

 • Nipro Medical Europe

  Prevas expertis inom UX/UI hjäper Nipro att välja nytt designkoncept

 • McNeil AB

  Automatiserade flöden minimerar manuell hantering hos McNeil

 • 4Life Solutions

  Rent dricksvatten på fyra timmar