language arrow_drop_down
DK NO EN

Kund:

Finspångs Tekniska Verk (FTV)

Restvärme ur målarfärg värmer Finspång

Ibland behövs det bara en vilja att samarbeta med fjärrvärmeleverantören och ett styrsystem från Prevas för att en industri ska kunna gå från att vara miljöslösare till samhällsnyttig återvinnare. Istället för att blåsa ut 10 megawatt värme i luften skickar nu Svenskt Stål AB i Finspång in energin i kommunens fjärrvärmenät.

Uppdrag: Modernt styrsystem.

Sprutmålning ger beklagligtvis en hel del spill. Färg som inte fastnar på det som ska målas måste omhändertas. Den gängse metoden är att bränna överskottsfärgen och eftersom färgen innehåller lösningsmedel brinner den bra och ger massor av värme som restprodukt. Det handlar bara om att ta hand om värmen. Fram till slutet av 2012 hade SSAB Tunnplåt AB i Finspång bara eldat för kråkorna, men genom ett samarbetsprojekt mellan SSAB och kommunägda Finspångs Tekniska Verk återvinns nu största delen av energin.

Anders Kvist, affärsområdeschef för energi vid Finspångs Tekniska Verk säger:
– Vi har alltid vetat att värmen funnits hos SSAB och tankarna på detta har legat och grott under en längre tid. Det finns en liknande anläggning i Borlänge och vi känner givetvis till hur de återvinner värmen där.

Det var helt naturligt att låta Prevas sköta programmeringen för SSAB anläggningen eftersom Prevas används som konsulter för programmeringen i företagets övriga anläggningar. Det var vårt direkta önskemål att huvudentreprenören YIT skulle använda sig av Prevas. Nästa projekt kommer att gå i samma anda. Finspångs Tekniska Verk har som långsiktigt mål att bli helt fria från förbrukning av fossil olja fram till år 2020 och det här är ett mycket bra steg i den riktningen, avslutar Anders Kvist.

Anders Birgersson är programmerare och systemintegratör på Prevas säger:
– Avgaserna från förbränningsugnen går ut på taket och det var enklast att bygga anläggningen ovanför inlastningen till färglagret och förlägga gaskylare (värmeväxlare), styrutrustning och fjärrvärmepumpar där. Rökgaserna som tas från den befintliga skorstenen ligger på 700 grader och räcker utan vidare till att hetta upp inkommande fjärrvärmevatten till 95 grader, utan ytterligare åtgärder. På det sättet tar man bort ungefär 600 grader från rökgaserna. Finspångs förbrukning av värmeenergi växlar givetvis med tiden på dagen och årstiden, men här finns en stor resurs som kan växlas in på nätet när det behövs. Inte nog med att Finspång får nytta av detta, fjärrvärmen vänder givetvis tillbaka till SSAB och används för att värma företagets övriga lokaler.

Prevas har levererat ett styrsystem med inbyggda reglerkoncept och en operatörspanel för lokal betjäning. Uppdragsgivaren var YIT, som stod för val av maskinvara, reglerkomponenter och övergripande systemtänk. Utöver programmering har Prevas också utfört konfigurering, driftsättning och intrimning. Styrsystemet har också bakats in i det distribuerade styrsystem (DCS) av typen 800xA från ABB som används i Finspångs Tekniska Verk. För detta har Prevas utnyttjat befintliga programmoduler som tillhandahållits av Finspångs Tekniska Verk. Resultatet är att operatören i värmeverket enkelt kan styra tillskottsvärmen från SSAB som en naturlig del av sin övriga verksamhet.

– De 6–7 megawatt man hittills har kunnat mata ut på nätet är en direkt ersättning av det fossila bränsle som Finspångs Tekniska Verk tidigare använde sig av för att värma kommunen. Hållbarhetsargumentet väger tungt för svenska kommuner, eftersom allt fler vill slippa eldningsolja och ta värmen någon annanstans ifrån, exempelvis restvärme som industrin inte har avsättning för, avslutar Anders Birgersson.

Vill du veta mer om det här projektet eller få reda på vad Prevas kan göra för dig, kontakta oss.

KONTAKTA OSS
Sebastian Johansson, e-mail

Styrsystem, SSAB reference case
systemleverans, SSAB reference case

Relaterade case

 • Scatec ASA

  Digitaliserad underhållslösning till solcellsanläggningar

 • Polarium

  Delning av produktinformation möjliggör utveckling av energilagringslösningar vid Polarium

 • Brüel & Kjær Vibro

  Affärer baserade på partnerskap 

 • Sol Voltaics

  Nanotrådar fångar solenergi