language arrow_drop_down
DK NO EN

Kund:

Miris Holdings

Patenterad metod för mjölkanalys

Miris analysinstrument tillhandahåller analys av vätskor, såsom ko-, buffel- och bröstmjölk. Instrumentet är det första portabla mid-IR-instrumentet för mjölkanalys. Det är litet, snabbt och lättskött, vilket gör det lättanvänt direkt ute i fält. Prevas och Miris vann det prestigefulla Swedish Embedded Award 2012.

Uppdrag: Portabelt instrument för mjölkanalys.

Tillsammans med Miris Holdings har Prevas utvecklat ett instrument som har mycket positiva effekter för den prematura vården. Ett för tidigt fött barn lever på bröstmjölk som kan variera kraftigt i sitt näringsinnehåll. Genom att analysera mjölken med Miris instrument kan man tillsätta berikningspreparat till bröstmjölken så att innehållet av protein, kolhydrater och fett optimeras för ett specifikt barn.

Mid-infraröd spektroskopi är av ISO/IDF/AOAC den enda godkända analysmetoden för användning vid betalningsändamål, något som är mycket vanligt i bla. Indien och Kina.

Mätmetoden bygger på Mid-infraröd spektroskopi där analysinstrumentet kan analysera kompositionen i en mängd olika vätskor. Fokus i dagsläget ligger på mjölkanalyser där innehållet av fett, protein, kolhydrater och energi mäts. Man kan också detektera om någon annan substans har blandats i mjölken.

Prevas utvecklade en anpassad processormodul för Miris, baserat på Freescales i.MX-53-processor (ARM Cortex A8). Den nya processormodulen lämnar övriga delar av instrumentet orört och är således kompatibel med redan installerade instrumentbas. Till detta har Prevas också utvecklat en anpassad Windows Embedded Compact 7-image för den nya modulen.

Med Miris instrument kan dyra och stora instrument ersättas med små, bärbara enheter till ett lägre pris utan att kvalitén eller prestandan försämras.

Vann Swedish Embedded Award 2012

Miris och Prevas vann det prestigefulla Swedish Embedded Award i kategorin Enterprise. Johan Bergsten, säljansvarig på Prevas säger:

– Det är spännande att ett svenskt företag kan slå sig in på världsmarknaden genom en unik, innovativ och samhällsnyttig teknologi, som de är ensamma om att ha. Tillsammans har vi på enbart sju månader kunnat leverera och få ett komplext system i produktion. Att instrumentet vann Swedish Embedded Award 2012 är vi mycket glada och stolta över.

Vill du veta mer om det här projektet eller få reda på vad Prevas kan göra för dig, kontakta oss.

KONTAKTA OSS
Johan Bergsten, e-mail

Award Winning, Miris reference case
Award Winning, Miris reference case
Award Winning, Miris reference case

Relaterade case